Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlasuje výber na funkciu: Hlavný štátny radca – manažér programovania – Oddelenie programovania

07-02-2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)