Facebook Statistics
Značka Kvality

Hľadáme nové talenty!

Zaujímaš sa o verejné politiky a chceš začať kariéru na Inštitúte pôdohospodárskej politiky? Urobiť prvý krok môžeš už teraz. Priebežne hľadáme ľudí na trvalý pracovný pomer aj stáže.

Stáže sú určené najmä pre študentky a študentov posledných ročníkov vysokých škôl. Dostaneš konkrétnu úlohu a mentora, ktorý ťa ňou prevedie. Stáž môžeš absolvovať kedykoľvek počas roka a je platená alebo neplatená. Tvoj kariérny profil by mal smerovať k našim požiadavkám na analytika/analytičku verejných politík.

Na trvalý pracovaný pomer môžeš pracovať na pozícii analytik/analytička verejných politík (policy analyst). Podrobné informácie o tejto pozícii nájdeš v odkaze nižšie.

Ako sa prihlásiť

Práve otvorené pracovné pozície môžeš nájsť na stránke slovensko.sk. Ak nenájdeš žiadne aktuálne voľné pozície, môžeš nám poslať svoj štruktúrovaný životopis s označením, či máš záujem o stáž alebo trvalú pozíciu. Budeme radi, ak k životopisu pripojíš motivačný list a prípadne aj výsledky tvojej práce, ktoré by nás mohli zaujímať.

Ako vyzerá práca na IPP

Pracujeme na príprave ekonomických analýz, komentárov, krátkych hodnotení a spracovaní dát v oblasti politík poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva. Môžeš sa špecializovať na niekoľko príbuzných tém alebo pracovať ako špecialista na spracovanie dát a databáz.

V IPP podporujeme vzdelávanie a kariérny rozvoj. Témy zadaní bývajú rôznorodé a vyžadujú si špecifické znalosti a skúsenosti. Vedomosti si môžeš rozširovať na školeniach a zaujímavých seminároch. Budeš mať možnosť vzdelávať sa aj v zahraničí na krátkych kurzoch alebo workshopoch.

Platové podmienky sú porovnateľné so súkromnou sférou. Okrem toho ponúkame 7 dní dovolenky navyše alebo aj príspevok do 3. piliera.

Pracovné pozície

Analytik/analytička pôdohospodárskych politík

Kam poslať životopis

Poslať životopis alebo spýtať sa doplňujúce otázky môžeš na adrese [email protected]*.

* Zaslaním emailu nám dávate súhlas na spracovanie osobných údajov v nasledujúcom znení: Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov (v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov) dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, IČO: 00156621 uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej organizácii za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané len pre štatistické účely. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu môžete zaslať na e-mailovú adresu [email protected] alebo na adresu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood