Facebook Statistics

Uznesenie č. 52

06-10-2022

Uznesenie č. 51

15-08-2022

Uznesenie č. 50

08-08-2022

Uznesenie č. 49

08-08-2022

Uznesenie č. 48

25-07-2022

Uznesenie č. 47

25-07-2022

Uznesenie č. 46

25-07-2022

Uznesenie č. 45

25-07-2022

Uznesenie č. 44

25-07-2022

Uznesenie č. 43

08-03-2022

Uznesenie č. 42

08-03-2022

Uznesenie č. 41

08-03-2022

Uznesenie č. 40

08-03-2022

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood