Facebook Statistics
Značka Kvality

Usmernenie MPRV SR k NV SR 75/2015 Z.z, verzia 4.0

03-05-2021
k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 497/2019 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 111/2021 Z. z.

Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z.

22-03-2018
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 163/2015 Z. z., v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z.

Usmernenie MPRV SR k NV č. 75/2015 Z.z., verzia 3.0

22-03-2018
k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.163/2015 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/2018 Z. z.

Usmernenie MPRV SR k NV č. 75/2015 Z.z. verzia 2.1

10-10-2017
k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

Usmernenie MPRV SR č. 75/2015 Z. z.

05-06-2017
k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č.163/2015 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 70/2017 Z. z.

Nariadenie vlády č. 75/2015 Z. z.

18-10-2016
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Usmernenie MPRV SR č. 3146/2016-612

18-10-2016
k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení nariadenia vlády SR č. 163/2015 z. z.

Usmernenie riadiaceho orgánu PRV SR 2014-2020

02-02-2016
pre opatrenie Ekologické poľnohospodárstvo - vyradenie z registra EPV a neposkytnutie podpory

Usmernenie riadiaceho orgánu PRV SR 2014-2020

07-08-2015
k podmienke Agroenvironmentálno- klimatického opatrenia vykonať analytické rozbory pôd a produktov rastlinného pôvodu

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
PRV 2007-2013
OPRH SR 2007 - 2013
Bestslovakfood