Tlačové správy

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách

28-04-2020