Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA preskúma núdzové použitie neonikotinoidov

23-12-2020
Foto: EFSA preskúma núdzové použitie neonikotinoidovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) posúdi na žiadosť Európskej komisie (EK) niekoľko mimoriadnych povolení na používanie neonikotinoidov v cukrovej repe, ktoré udelili členské štáty EÚ v roku 2020. Žiadosť EK sa týka 21 mimoriadnych povolení klotianidínu, imidaklopridu, tiametoxámu a tiaklopridu, ktoré udelili Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovenská republika.

Vyjadrite názor k návrhu stanoviska EFSA o nemonotónnej reakcii na dávku

23-12-2020
Foto: Vyjadrite názor k návrhu stanoviska EFSA o nemonotónnej reakcii na dávkuEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska, zameraného na prístup k hodnoteniu možnej prítomnosti vzťahov nemonotónnej reakcie na dávku (non-monotonic dose-response) pre chemikálie. EFSA vyzýva vedeckú komunitu, regulačné poradné orgány a ďalšie zainteresované strany, aby zaslali spätnú väzbu do 04. 02. 2021.

Nový nástroj EFSA pomôže pri označovaní dátumu na potravinách

04-12-2020
Foto: Nový nástroj EFSA pomôže pri označovaní dátumu na potravináchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyvinul nástroj, ktorý pomôže prevádzkovateľom potravinárskych podnikov pri označovaní dátumu na potravinách. Vďaka nástroju sa jednoduchšie rozhodnú, kedy na svojich výrobkoch použiť výraz „dátum spotreby“ (use by) alebo „dátum minimálnej trvanlivosti“ (best before).

Existujúce príručky sú vhodné na hodnotenie genómových úprav rastlín

25-11-2020
Foto: Existujúce príručky sú vhodné na hodnotenie genómových úprav rastlínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zverejnili informatívny dokument, zaoberajúci sa úpravou genómu rastlín. Panel expertov dospel k záveru, že techniky na úpravu genómu, ktoré modifikujú DNA rastlín, nepredstavujú väčšie nebezpečenstvo ako konvenčné šľachtenie alebo techniky, ktoré zavádzajú do rastliny novú DNA.

Vírus vtáčej chrípky sa v Európe šíri rýchlo

24-11-2020
Foto: Vírus vtáčej chrípky sa v Európe šíri rýchloEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil aktualizáciu k vtáčej chrípke v Európe. Vírus sa rýchlo šíri po celom kontinente. Podľa EFSA je riziko zavlečenia vtáčej chrípky do predtým nedotknutých európskych krajín vysoké.

Odborníci na komunikáciu o riziku, vyjadrite sa!

24-11-2020
Foto: Odborníci na komunikáciu o riziku, vyjadrite sa!Vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v oblasti spoločenských vied dokončili návrh hodnotenia teórie a osvedčených postupov v oblasti komunikácie o riziku. Táto práca podporí Európsku komisiu pri implementácii nového nariadenia o transparentnosti z roku 2019, ktoré, okrem iného, hovorí aj o potrebe vypracovania „Všeobecného plánu pre komunikáciu o riziku" v oblasti bezpečnosti potravín v EÚ.

SARS-Cov-2 u norkov v Dánsku: hodnotenie rizika zverejnené

13-11-2020
Foto: SARS-Cov-2 u norkov v Dánsku: hodnotenie rizika zverejnenéExperti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na zdravie zvierat prispeli k rýchlemu hodnoteniu rizika pre ľudské zdravie v súvislosti s novými variantmi SARS-CoV-2 u norkov.

Ohrozenie welfare pri porážke hovädzieho dobytka

13-11-2020
Foto: Ohrozenie welfare pri porážke hovädzieho dobytkaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil ďalšie zo série vedeckých stanovísk, ktoré sú zamerané na welfare zvierat. Najnovšie stanovisko sa zaoberá dobrými životnými podmienkami (welfare) hovädzieho dobytka pri porážke.

Vedecké stanovisko k horúčke údolia Rift je známe

09-11-2020
Foto: Vedecké stanovisko k horúčke údolia Rift je známeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil sériu hodnotení, zameraných na horúčku údolia Rift.

EÚ je v pohotovosti kvôli novým ohniskám vtáčej chrípky

08-10-2020
Foto: EÚ je v pohotovosti kvôli novým ohniskám vtáčej chrípky Členské štáty EÚ sú vyzvané, aby zintenzívnili surveillance a opatrenia biologickej bezpečnosti na ochranu pred vznikom nových ohnísk vtáčej chrípky. Varovanie nasleduje po vypuknutí vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) medzi divými a domácimi vtákmi v západnom Rusku a Kazachstane počas posledných pár mesiacov. Tento región je známou jesennou migračnou cestou divých vodných vtákov smerujúcich do Európy.

PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravie

21-09-2020
Foto: PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil nový prah bezpečnosti pre najrozšírenejšie perfluóralkylové zlúčeniny (PFAS), ktoré sa hromadia v tele. V novo publikovanom vedeckom stanovisku udáva, že prahovou hodnotou je týždenný príjem v množstve 4,4 nanogramu na kilogram telesnej hmotnosti.

Kampaň proti africkému moru ošípaných v juhovýchodnej Európe

08-09-2020
Foto: Kampaň proti africkému moru ošípaných v juhovýchodnej EurópeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil kampaň na zvýšenie povedomia a zastavenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v juhovýchodnej Európe. Kampaň je zameraná na krajiny, ktoré EFSA v roku 2019 identifikovala ako „krajiny oblasti záujmu“.

Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotené

11-08-2020
Foto: Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotenéEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziko pre zdravie ľudí a zvierat súvisiace s prítomnosťou glykoalkaloidov v potravinách a krmivách. EFSA sa zameral najmä na zemiaky a výrobky z nich.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood