Facebook Statistics
Značka Kvality

Salmonella je najbežnejšou príčinou nákaz potravinami v EÚ

23-12-2019
Zistenia Výročnej správy o trendoch a zdrojoch zoonóz Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskeho centra pre prevenciu a liečbu chorôb (ECDC) (Výročná správa EFSA a ECDC) sú jasné: takmer 1 z 3 epidémií alimentárnych nákaz (nákazy z potravín) bolo v roku 2018 v EÚ zapríčinených salmonelou.

Prenosné spongioformné encefalopatie

10-12-2019
Prenosné spongioformné encefalopatie (TSE) sú skupinou neurodegeneratívnych chorôb, ktoré postihujú ľudí a zvieratá. Následky týchto ochorení sú vždy fatálne. Pôvodcami TSE sú abnormálne formy proteínu, prióny.

Verejná konzultácia EFSA: ochratoxín A v potravinách

10-12-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska o prítomnosti ochratoxínu A (OTA) v potravinách a o rizikách pre verejné zdravie.

Bisfenol A

29-11-2019
Bisfenol A (BPA) je látka, ktorá sa používa najmä v kombinácii s inými chemikáliami pri výrobe plastov a živíc. BPA sa napríklad používa pri výrobe polykarbonátových plastov, transparentných vysokovýkonných pevných plastov. Polykarbonát sa používa pri výrobe nádob na potraviny, akými sú napríklad opakovane použiteľné fľaše alebo riad (tácky a džbány) či nádoby na uchovávanie potravín. Taktiež sa používa pri výrobe epoxy živíc, ktoré sa používajú na prípravu ochranných povrchových vrstiev a obložení pre konzervy, plechovky a sudy. BPA môže v malých množstvách migrovať do potravín a nápojov, ktoré sa uskladňujú v materiáloch obsahujúcich BPA.

Welfare hydiny pri porážke: riziká a opatrenia

15-11-2019
Foto: Welfare hydiny pri porážke: riziká a opatreniaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol opatrenia na riešenie rizík súvisiacich s dobrými životnými podmienkami (welfare) hydiny.

Konferencia k zdraviu včiel: ako prispieva výskum k hodnoteniu rizika

15-11-2019
Foto: Konferencia k zdraviu včiel: ako prispieva výskum k hodnoteniu rizikaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spolu s Francúzskou agentúrou pre zdravie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ANSES) organizuje vedeckú konferenciu „Zdravie včiel“, ktorá je zameraná na úlohu výskumu pri podpore hodnotenia rizika.

Africký mor ošípaných: kľúčová je včasná detekcia

06-11-2019
Ťažiskovým prvkom kontroly šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v Európe je zlepšený dohľad, komunikácia a spolupráca. Tak znejú závery hodnotenia rizika AMO, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Spustenie výzvy: podporenie systému bezpečnosti potravín v budúcnosti

18-10-2019
Európska komisia vyhlásila výzvu na vývoj a vytvorenie výskumnej a inovačnej platformy pre bezpečnosť potravín. Platforma má slúžiť ako nástroj na uľahčenie koordinácie a spolupráce Národných úradov pre bezpečnosť potravín, inštitúcií EÚ, tvorcov politík ako aj vedeckej komunity a laickej verejnosti.

Škodce rastlín v EÚ: 5 základných informácií

18-10-2019
V októbri 2019 bolo na zozname Európskej komisie (EK) zverejnených 20 karanténnych škodcov. Tieto škodce boli pre členské štáty EÚ identifikované ako prioritné na základe závažnosti dopadov na hospodárstvo, životné prostredie, ale aj spoločnosť. Patria sem Xylella fastidiosa, japonský chrobák, ázijský chrobák Anoplophora glabripennis a pôvodcovia zelenania a čiernej škvrnitosti citrusov.

Verejná konzultácia: aflatoxíny v potravinách

07-10-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu o rizikách, ktoré pre verejné zdravie predstavujú aflatoxíny v potravinách. Aflatoxíny sú mykotoxíny produkované dvoma druhmi plesne Aspergillus, ktorá sa vyskytuje najmä v oblastiach s horúcim a vlhkým podnebím. Je známe, že aflatoxíny majú genotoxické (poškodzujú DNA) a karcinogénne účinky.

Záverečné správy z programu EU-FORA

03-10-2019
Skončilo sa 2. kolo Európskeho partnerského programu pre hodnotenie rizika (EU-FORA), ktorý realizuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Včely a pesticídy: revízia príručky

30-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) momentálne druhýkrát konzultuje svoju príručku o pesticídoch a včelách.

Čo je na obzore v oblasti zdravia rastlín?

30-09-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil pre verejnosť monitoring médií v oblasti zdravia rastlín. Tzv. Plant Health Newsletter je teraz možné nájsť priamo na online platforme EFSA Journal. Newsletter zhromažďuje v médiách publikované články o škodcoch rastlín, ktoré boli identifikované ako potenciálna hrozba pre plodiny, lesy a parky EÚ.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood