Facebook Statistics
Značka Kvality

EK hľadá expertov do tzv. Mission boards Horizontu Európa

30-05-2019
Európska komisia otvorila 13. 5. 2019 výzvu na výber expertov do piatich tzv. Mission boards programu Horizont Európa. Pätnásť expertov pre každú skupinu z priemyselnej i výskumnej sféry, politiky, koncových užívateľov by malo pomôcť vytvoriť náplň a koncept vlastných misií programu. Výzva bude otvorená do 11. júna 2019.
Kampaň #EUandMyFood podporuje význam bezpečnosti potravín v EÚ

29-04-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), členské štáty EÚ a Európska komisia zahajujú spoločnú kampaň #EUandMyFood. Kampaň má pripomenúť občanom EÚ význam vytvorenia Európskeho systému bezpečnosti potravín, ktorý vznikol v roku 2002 na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 178/2002/ES.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood