Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosníc

02-03-2023
Foto: EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosnícVedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporúčajú vyhnúť sa praktikám mrzačenia, obmedzovaniu krmiva a používaniu klietok s cieľom zlepšiť dobré životné podmienky chovných brojlerových kurčiat a nosníc. V nadväznosti nato, úrad EFSA zverejnil dve vedecké stanoviská, ktoré zahŕňajú rady týkajúce sa priestoru, hustoty zvierat, osvetlenia, prachu, hluku, podstielky a konštrukcií, ako sú vyvýšené plošiny.

Celkový príjem medi pod novou bezpečnou úrovňou

30-01-2023
Foto: Celkový príjem medi pod novou bezpečnou úrovňouExperti úradu EFSA vo vedeckom stanovisku zverejnenom 17.1.2023 dospeli k záveru, že kombinovaná expozícia medi zo všetkých zdrojov nepredstavuje pre obyvateľstvo EÚ zdravotné riziko.

Vyzreté mäso nie je rizikovejšie ako čerstvé mäso

19-01-2023
Foto: Vyzreté mäso nie je rizikovejšie ako čerstvé mäso

Odborníci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo vedeckom stanovisku zverejnenom 19.1.2023 dospeli k záveru, že vyzreté mäso nepredstavuje žiadne dodatočné riziko v porovnaní s čerstvým mäsom, ak mäso zreje v kontrolovaných podmienkach.


Počet prípadov vtáčej chrípky u hydiny a vodného vtáctva stúpa

21-12-2022
Foto: Počet prípadov vtáčej chrípky u hydiny a vodného vtáctva stúpa Podľa najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčných laboratórií Európskej Únie (EU-RL) sa počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) zaznamenaných v Európe medzi hydinou a vodným vtáctvom od leta zvýšil.

Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémie

15-12-2022
Foto: Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémieExperti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údaje

25-11-2022
Foto: Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údajeExperti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvierat

27-10-2022
Foto: Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol niekoľko opatrení pre znižovanie prenosu rezistentných baktérií počas prepravy zvierat. Minimalizácia trvania prepravy, dôkladné čistenie vozidiel, zariadení a priestorov, kde sa zvieratá nakladajú a vykladajú, je len niekoľko z nich.

Kritériá hodnotenia rizika rastlín produkovaných cielenou mutagenézou, cisgenézou a intragenézou

21-10-2022
Foto: Kritériá hodnotenia rizika rastlín produkovaných cielenou mutagenézou, cisgenézou a intragenézouVo vyhlásení zo dňa 18. októbra navrhli vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) šesť hlavných kritérií napomáhajúcich pri hodnotení rizika rastlín produkovaných technikami genetického inžinierstva, ako sú cielená mutagenéza, cisgenéza a intragenéza. Európska komisia požiadala EFSA o toto vedecké poradenstvo s cieľom podpory svojej prebiehajúcej politickej iniciatívy týkajúcej sa nových genomických techník.

Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v Európe

05-10-2022
Foto: Vtáčia chrípka: bezprecedentný počet letných prípadov v EurópeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil 3. októbra 2022 spolu s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčným laboratóriom EÚ správu o vtáčej chrípke za obdobie jún – september 2022. V tomto období bol v EÚ zaznamenaný bezprecedentne vysoký počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúceho a domáceho vtáctva. V predchádzajúcich rokoch neboli v letnom období zistené žiadne prípady alebo len niekoľko prípadov. Sezóna 2021 – 2022 teda predstavovala najväčšiu epidémiu HPAI, aká bola kedy v Európe pozorovaná.

Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cesty

14-09-2022
Foto: Odporúčania EFSA na zlepšenie welfare zvierat počas prepravy: viac priestoru, nižšie teploty, kratšie cestyEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania na zlepšenie životných podmienok (welfare) hospodárskych zvierat počas transportu. Zvieratá potrebujú podľa EFSA viac priestoru, nižšie maximálne teploty a skrátenie času prepravy na minimum.

Posilnenie riadenia EFSA: nová správna rada

11-07-2022
Foto: Posilnenie riadenia EFSA: nová správna radaNová správna rada Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) funguje od 1. júla 2022. Je zložená zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, ako aj občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán v oblasti potravinového reťazca.

Nákazy baktérií Salmonella vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami – aktualizované informácie

23-05-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktualizovali svoje hodnotenie publikované 12. apríla 2022, ktoré súviselo s hlásením prípadov ochorení spôsobených baktériou Salmonella typhimurium v ​​mnohých krajinách a súvisiacich s čokoládovými výrobkami spoločnosti v jej belgickom závode.

Prepuknutie salmonelózy vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami

13-04-2022
Čokoládové výrobky vyrábané v Belgicku boli vo viacerých krajinách identifikované ako zdroj salmonely, uvádzajú EFSA a ECDC v Rapid Outbreak Assessment.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood