Facebook Statistics
Značka Kvality

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách

14-09-2023
Foto: Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravináchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil nové infografické materiály o uhľovodíkoch z minerálnych olejov v potravinách, ktoré sú dostupné v angličtine, nemčine, taliančine, francúzštine a španielčine.

Európska konferencia na tému Xylella: „Výskum napreduje; pripravenosť a včasné odhalenie zostávajú kľúčové“

23-08-2023
Zdroj obrázka: EFSAHlavné závery celosvetového stretnutia stoviek vedeckých odborníkov, ktoré zhromaždil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) hovoria o tom, že výskum Xylella fastidiosa napreduje vo viacerých oblastiach vrátane odolných rastlín, hmyzích vektorov, cielených stratégií kontroly škodcov a pokročilých technológií na včasnú detekciu, ako sú techniky analýzy obrazu. V boji proti tejto baktérii, ktorá naďalej ohrozuje európske hospodárstvo a životné prostredie, je naďalej kľúčová pripravenosť a včasná detekcia.

Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšený dohľad

26-07-2023
Foto: Vtáčia chrípka: EFSA odporúča zvýšený dohľad

Vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) naďalej vo veľkej miere cirkuluje medzi morskými vtákmi v Európe a spôsobuje vysokú úmrtnosť, zatiaľ čo celková situácia u hydiny sa zmiernila. Epidemiologické vyšetrovanie ohniska nákazy u mačiek v Poľsku pokračuje. Podľa najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) o vtáčej chrípkezostáva riziko pre širokú verejnosť nízke.


Glyfosát: žiadne kritické oblasti vzbudzujúce obavy; zistené nedostatky v údajoch

12-07-2023
Foto: Glyfosát: žiadne kritické oblasti vzbudzujúce obavy; zistené nedostatky v údajochPri hodnotení vplyvu glyfosátu na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie sa neidentifikovali kritické oblasti, ktoré by vzbudzovali obavy. V záveroch úradu EFSA sa uvádzajú niektoré nedostatky v údajoch - ako otázky, ktoré nebolo možné dokončiť, alebo nevyriešené otázky, ktoré majú Európska komisia a členské štáty zvážiť v ďalšej fáze procesu obnovenia schválenia. Toto sú hlavné zistenia odborného „peer review“ preskúmania hodnotenia rizík glyfosátu úradom EFSA, ktoré vykonali orgány štyroch členských štátov (konajúce spoločne ako „spravodajské členské štáty“).

Konferencia ONE 2022: O rok neskôr

26-06-2023
zdroj: EFSAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín a ďalšie agentúry EÚ pôsobiace v oblasti zdravia a životného prostredia sa dohodli na ďalekosiahlom rámci na uprednostňovanie prístupu „One Health“ vo svojej práci.

EFSA otvára konzultáciu o zdravotných rizikách spojených s polybrómovanými difenylétermi v potravinách

14-06-2023
Foto: EFSA otvára konzultáciu o zdravotných rizikách spojených s polybrómovanými difenylétermi v potravináchPotraviny kontaminované polybrómovanými difenylétermi (PBDE) predstavujú zdravotné riziko pre všetky vekové skupiny – taký je návrh záveru vedeckého stanoviska EFSA, ktoré bolo predložené na verejnú konzultáciu 8. 6. 2023.

EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenie

31-05-2023
Foto: EFSA: Na zlepšenie dobrých životných podmienok dojníc, kačíc, husí a prepelíc je potrebné lepšie ustajnenieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil odporúčania týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v dvoch nových vedeckých stanoviskách, podľa ktorých dojnice, kačice, husi a prepelice potrebujú viac priestoru a lepšie ustajnenie. Stanoviská sú súčasťou série stanovísk o hospodárskych druhoch zvierat, ktoré podporujú prebiehajúcu revíziu pravidiel Európskej únie (EÚ) o dobrých životných podmienkach zvierat.

Kaboom! Odštartovanie komiksu úradu EFSA o rastlinách

23-05-2023
zdroj:EFSAKa-POW! 12.5.2023 bol Medzinárodný deň zdravia rastlín! Nenechajte si ujsť nový komiks „Fastidious X, the fearsome killer“ a pridajte sa k nám, aby sme odhalili vinníka Xylella fastidiosa, škodcu rastlín, ktorý spôsobuje vážne škody na hospodárstve a životnom prostredí.

Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizík

15-05-2023
Foto: Včely a pesticídy: aktualizované usmernenie na hodnotenie rizíkEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preskúmal svoje usmernenie o tom, ako posudzovať riziká prípravkov na ochranu rastlín pre včely medonosné, čmeliaky a včely samotárky. Revidované usmernenie zohľadňuje najnovšie vedecké poznatky a obsahuje najaktuálnejšie metodiky na vykonávanie hodnotenia rizík v tejto oblasti.

V Európe klesá výskyt vtáčej chrípky u hydiny, najviac postihnuté sú čajky

15-05-2023
Foto: V Európe klesá výskyt vtáčej chrípky u hydiny, najviac postihnuté sú čajkyPočet ohnísk vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u hydiny v Európe klesol, ale čajky sú naďalej silne postihnuté týmto vírusom. Riziko pre širokú verejnosť v Európe zostáva nízke. Toto sú hlavné zistenia z najnovšej správy o vtáčej chrípke, ktorú vypracoval Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčné laboratórium EÚ (EURL).

Pesticídy v potravinách: najnovšie zverejnené údaje

28-04-2023
Foto: Pesticídy v potravinách: najnovšie zverejnené údajeNajnovšia správa úradu EFSA o rezíduách pesticídov v potravinách v Európskej únii (EÚ) je už k dispozícii a poskytuje prehľad o hladinách rezíduí zistených vo vybraných bežne konzumovaných výrobkoch.

Bisfenol A v potravinách predstavuje zdravotné riziko

25-04-2023
Foto: Bisfenol A v potravinách predstavuje zdravotné rizikoTeľatá by mali byť počas prvých týždňov ich života ustajnené v malých skupinách a v záujme zlepšenia ich životných podmienok by sa nemalo využívať individuálne ustajnenie. Teľatá tiež potrebujú dostatočný priestor na odpočinok a hru a mali by mať prístup k pohodlnej podstielke. Toto sú niektoré z odporúčaní, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na podporu revízie právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti dobrých životných podmienkach zvierat.

EFSA: ustajnenie teliat v malých skupinách s cieľom zlepšiť životné podmienky

03-04-2023
Foto: EFSA: ustajnenie teliat v malých skupinách s cieľom zlepšiť životné podmienkyTeľatá by mali byť počas prvých týždňov ich života ustajnené v malých skupinách a v záujme zlepšenia ich životných podmienok by sa nemalo využívať individuálne ustajnenie. Teľatá tiež potrebujú dostatočný priestor na odpočinok a hru a mali by mať prístup k pohodlnej podstielke. Toto sú niektoré z odporúčaní, ktoré zverejnil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) na podporu revízie právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti dobrých životných podmienkach zvierat.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood