Facebook Statistics
Značka Kvality

Nitrozamíny v potravinách vyvolávajú obavy o zdravie

28-03-2023
Foto: Nitrozamíny v potravinách vyvolávajú obavy o zdravieVystavenie spotrebiteľov nitrozamínom, zlúčeninám, ktoré sa môžu tvoriť v potravinách počas ich prípravy a spracovania, vyvoláva obavy o zdravie.

EFSA, ECDC, EURL: pokračujúce ohniská vtáčej chrípky u vtákov, nízke riziko pre verejnosť

16-03-2023
Foto: EFSA, ECDC, EURL: pokračujúce ohniská vtáčej chrípky u vtákov, nízke riziko pre verejnosťZ najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčného laboratória EÚ (EURL) o vtáčej chrípke vyplýva, že sa situácia v súvislosti s vtáčou chrípkou v Európe a na celom svete naďalej vyvíja, pričom sa stále uvádzajú nové ohniská u vtákov a príležitostné infekcie aj u cicavcov. V krajinách mimo Európskej únie (EÚ) boli hlásené sporadické infekcie u ľudí, zatiaľ čo riziko pre verejnosť v EÚ zostáva aj naďalej nízke.

Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách - vyjadrite sa k návrhu!

16-03-2023
Foto: Uhľovodíky z minerálnych olejov v potravinách - vyjadrite sa k návrhu!Odborníci úradu EFSA predbežne dospeli k záveru, že nasýtené uhľovodíky minerálnych olejov (MOSH) nepredstavujú riziko pre zdravie. Potvrdili tiež, že niektoré látky zo skupiny známej ako aromatické uhľovodíky z minerálnych olejov (MOAH) zdravotné riziko predstavovať môžu.

Baktérie rezistentné voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam sa stále často vyskytujú u ľudí a zvierat

08-03-2023
Foto: Baktérie rezistentné voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam sa stále často vyskytujú u ľudí a zvieratV správe, ktorú 6.3.2023 vydalo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa uvádza, že rezistencia voči bežne používaným antimikrobiálnym látkam u baktérií rodu Salmonella a Campylobacter sa často vyskytuje u ľudí aj zvierat. Simultánna rezistencia voči kriticky dôležitým látkam antimikrobiálneho charakteru určených pre ľudí však bola vo všeobecnosti zistená na nízkej úrovni, s výnimkou niektorých typov Salmonella spp. a Campylobacter coli v niektorých krajinách.

Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách opäť klesajú

03-03-2023
Foto: Rezíduá veterinárnych liečiv v potravinách opäť klesajúZ najnovších údajov vyplýva, že rezíduá veterinárnych liečiv a iných látok zistené v zvieratách a potravinách živočíšneho pôvodu v Európskej Únii (EÚ) naďalej klesajú, pričom úroveň dodržiavania predpisov sa zvyšuje.

EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosníc

02-03-2023
Foto: EFSA odporúča alternatívy k používaniu klietok na zlepšenie dobrých životných podmienok brojlerov a nosnícVedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) odporúčajú vyhnúť sa praktikám mrzačenia, obmedzovaniu krmiva a používaniu klietok s cieľom zlepšiť dobré životné podmienky chovných brojlerových kurčiat a nosníc. V nadväznosti nato, úrad EFSA zverejnil dve vedecké stanoviská, ktoré zahŕňajú rady týkajúce sa priestoru, hustoty zvierat, osvetlenia, prachu, hluku, podstielky a konštrukcií, ako sú vyvýšené plošiny.

Celkový príjem medi pod novou bezpečnou úrovňou

30-01-2023
Foto: Celkový príjem medi pod novou bezpečnou úrovňouExperti úradu EFSA vo vedeckom stanovisku zverejnenom 17.1.2023 dospeli k záveru, že kombinovaná expozícia medi zo všetkých zdrojov nepredstavuje pre obyvateľstvo EÚ zdravotné riziko.

Vyzreté mäso nie je rizikovejšie ako čerstvé mäso

19-01-2023
Foto: Vyzreté mäso nie je rizikovejšie ako čerstvé mäso

Odborníci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) vo vedeckom stanovisku zverejnenom 19.1.2023 dospeli k záveru, že vyzreté mäso nepredstavuje žiadne dodatočné riziko v porovnaní s čerstvým mäsom, ak mäso zreje v kontrolovaných podmienkach.


Počet prípadov vtáčej chrípky u hydiny a vodného vtáctva stúpa

21-12-2022
Foto: Počet prípadov vtáčej chrípky u hydiny a vodného vtáctva stúpa Podľa najnovšej správy Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a referenčných laboratórií Európskej Únie (EU-RL) sa počet prípadov vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) zaznamenaných v Európe medzi hydinou a vodným vtáctvom od leta zvýšil.

Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémie

15-12-2022
Foto: Výskyt zoonóz a epidémií nákaz prenášaných potravinami stúpa, avšak stále nedosahuje úroveň spred pandémieExperti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údaje

25-11-2022
Foto: Siričitany: obavy o bezpečnosť pre spotrebiteľov s vysokou spotrebou, chýbajú však údajeExperti úradu EFSA vo svojom aktualizovanom hodnotení oxidu siričitého (E220) a siričitanov (E221-228) dospeli k záveru, že ich príjem v potravinách s obsahom prídavných látok by mohol predstavovať bezpečnostné riziko pre spotrebiteľov s nadmernou konzumáciou týchto potravín. Medzery v údajoch o toxicite znamenali, že rozsah niektorých nepriaznivých účinkov na zdravie nebolo možné potvrdiť.

Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvierat

27-10-2022
Foto: Opatrenia EFSA na zníženie šírenia antimikrobiálnej rezistencie počas prepravy zvieratEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol niekoľko opatrení pre znižovanie prenosu rezistentných baktérií počas prepravy zvierat. Minimalizácia trvania prepravy, dôkladné čistenie vozidiel, zariadení a priestorov, kde sa zvieratá nakladajú a vykladajú, je len niekoľko z nich.

Kritériá hodnotenia rizika rastlín produkovaných cielenou mutagenézou, cisgenézou a intragenézou

21-10-2022
Foto: Kritériá hodnotenia rizika rastlín produkovaných cielenou mutagenézou, cisgenézou a intragenézouVo vyhlásení zo dňa 18. októbra navrhli vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) šesť hlavných kritérií napomáhajúcich pri hodnotení rizika rastlín produkovaných technikami genetického inžinierstva, ako sú cielená mutagenéza, cisgenéza a intragenéza. Európska komisia požiadala EFSA o toto vedecké poradenstvo s cieľom podpory svojej prebiehajúcej politickej iniciatívy týkajúcej sa nových genomických techník.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood