Facebook Statistics
Značka Kvality

Ftaláty: návrh stanoviska a expozičný protokol predložený na verejnú konzultáciu

12-11-2021
Úrad EFSA začal konzultácie o svojom návrhu stanoviska o identifikácii a stanovení priorít pri hodnotení rizika zmäkčovadiel používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami a o svojom návrhu protokolu na hodnotenie expozície tých látok, ktoré sú prioritné.

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021
Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021
EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

Epidémia salmonelózy spojená s dovážanými výrobkami zo sezamu

15-10-2021
Päť európskych krajín oznámilo salmonelózy spojené s konzumáciou produktov zo sezamu, ako sú tahini a halva, dovážaných zo Sýrie.

Glyfosát: EFSA a ECHA zahájili verejné konzultácie

29-09-2021
EFSA a ECHA zahájili paralelné verejné konzultácie o počiatočných vedeckých hodnoteniach glyfosátu. Verejné konzultácie budú trvať po dobu 60 dní.

Zaregistrujte sa teraz na online podujatie New Deal for Pollinators

19-08-2021
Registrácia na tohtoročný EÚ Týždeň opeľovačov, ktorý sa uskutoční od 27. do 30. septembra, je otvorená.

Nová online dátová platforma zameraná na zdravie včiel

05-08-2021
V oblasti zdravia včiel spustil úrad EFSA novú online dátovú platformu.

Africký mor ošípaných: kampaň rozšírená aj na nové krajiny

05-08-2021
EFSA zintenzívňuje svoje úsilie na zastavenie šírenia afrického moru (AMO) ošípaných v Európe rozšírením svojej kampane do ďalších deviatich krajín.

Používanie antitibiotík u zvierat klesá

08-07-2021
Používanie antibiotík má podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) klesajúcu tendenciu.

Modelovanie účinnosti opatrení na zastavenie šírenia ASF u diviakov uplatňovaných vo vyhradených zónach

08-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) plánuje spustiť tender zameraný na modelovanie účinnosti opatrení uplatňovaných vo vyhradených zónach na zastavenie šírenia afrického moru ošípaných u diviakov.

Preklad EFSA príručky Usmernenie k označeniu dátumu a súvisiacim informáciám o potravinách: časť 2 (informácie o potravinách)

08-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil príručku „Guidance on date marking and related food information: part 2 (food information)", ktorá má na základe prístupu založenom na riziku pomôcť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov (ďalej len „prevádzkovatelia") rozhodnúť sa, aké informácie majú spotrebiteľom poskytnúť o skladovaní potravín a časových limitoch spotreby.

Oxid titaničitý: sa už nepovažuje za bezpečný, ak sa používa ako kŕmna aditívna látka

30-06-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil svoje hodnotenie bezpečnosti oxidu titaničitého (TiO2) ako kŕmnej doplnkovej látky.

EK zahájila proces výberu nových členov správnej rady EFSA

30-06-2021
Dňa 23. júna 2021 Európska Komisia zahájila výzvu na vyjadrenie záujmu o pozíciu členov správnej rady EFSA. Konečná lehota na podanie prihlášok je 16. augusta 2021 o 12:00 hod.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood