Facebook Statistics
Značka Kvality

Posilnenie riadenia EFSA: nová správna rada

11-07-2022
Foto: Posilnenie riadenia EFSA: nová správna radaNová správna rada Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) funguje od 1. júla 2022. Je zložená zo zástupcov všetkých členských štátov EÚ, Európskej komisie, Európskeho parlamentu, ako aj občianskej spoločnosti a zainteresovaných strán v oblasti potravinového reťazca.

Nákazy baktérií Salmonella vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami – aktualizované informácie

23-05-2022
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) aktualizovali svoje hodnotenie publikované 12. apríla 2022, ktoré súviselo s hlásením prípadov ochorení spôsobených baktériou Salmonella typhimurium v ​​mnohých krajinách a súvisiacich s čokoládovými výrobkami spoločnosti v jej belgickom závode.

Prepuknutie salmonelózy vo viacerých krajinách spojené s čokoládovými výrobkami

13-04-2022
Čokoládové výrobky vyrábané v Belgicku boli vo viacerých krajinách identifikované ako zdroj salmonely, uvádzajú EFSA a ECDC v Rapid Outbreak Assessment.

Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020

12-04-2022
Sumárna správa úradu EFSA k rezíduám pesticídov za rok 2020 zahŕňa viac ako 88 000 vzoriek potravín odobraných v Európskej únii. Analýza výsledkov ukazuje, že 94,9 % vzoriek spadá do zákonom povolených množstiev rezíduí pesticídov. Z podskupiny 12 077 vzoriek analyzovaných v rámci koordinovaného kontrolného programu EÚ (EU MACP, EU-coordinated multiannual control programme) vyhovovalo 98,2 % vzoriek zákonným limitom.

Rozšírenie viacjazyčnosti online komunikácie úradu EFSA

18-03-2022
Úrad EFSA rozširuje svoj jazykový režim pridaním ďalších 5 oficiálnych jazykov EÚ na svoju webovú stránku: gréčtina, holandčina, poľština, portugalčina a švédčina budú k dispozícii popri angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine a španielčine, ktoré sú k dispozícii už v súčasnosti.

Vysokotlakové spracovanie: bezpečnosť potravín bez zníženia kvality

16-03-2022
Vysokotlakové spracovanie potravín (HPP) je účinné pri ničení škodlivých mikroorganizmov a nie je dôvodom na väčšie obavy o bezpečnosť potravín ako iné spôsoby spracovania. To sú dva zo záverov vedeckého stanoviska, ktoré nedávno zverejnil Úrad EFSA.


Bisfenol A: Návrh stanoviska EFSA navrhuje zníženie prípustného denného príjmu

22-12-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil riziká bisfenolu A (BPA) v potravinách a navrhuje výrazne znížiť tolerovateľný denný príjem (TDI) v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením z roku 2015. Závery EFSA o BPA sú vysvetlené v návrhu vedeckého stanoviska, ktorý je otvorený na verejnú konzultáciu do 8. februára 2022. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby prispeli ku konzultácii.

Správa EU One Health: pokles hlásených zoonotických ochorení u ľudí a epidémií alimentárnych nákaz v roku 2020

17-12-2021
​Kampylobakterióza bola najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ v roku 2020 s 120 946 prípadmi v porovnaní s viac ako 220 000 v predchádzajúcom roku.

Veda ako podklad nutričných profilov – vyjadrite svoj názor

24-11-2021
Odborníci na výživu a ďalší odborníci môžu pomôcť úradu EFSA dokončiť vedecké poradenstvo, ktoré podporí manažérov rizika pri vývoji budúceho celoeurópskeho systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane obalu (front-of-pack nutrition labelling). Toto poradenstvo bude informovať aj o podmienkach obmedzenia uvádzania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Ftaláty: návrh stanoviska a expozičný protokol predložený na verejnú konzultáciu

12-11-2021
Úrad EFSA začal konzultácie o svojom návrhu stanoviska o identifikácii a stanovení priorít pri hodnotení rizika zmäkčovadiel používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami a o svojom návrhu protokolu na hodnotenie expozície tých látok, ktoré sú prioritné.

Antimikrobiálna rezistencia: Aké je riziko šírenia prostredníctvom prepravy zvierat?​

08-11-2021
Úrad EFSA začal pracovať na novom hodnotení rizika, ktoré sa zameriava na riziko šírenia baktérií odolných voči antimikrobiálnym látkam počas prepravy zvierat.

Potravinárske enzýmy: aktualizované vedecké usmernenie EFSA

03-11-2021
EFSA aktualizoval svoje vedecké usmernenie o predkladaní dokumentácie o potravinárskych enzýmoch na hodnotenie ich bezpečnosti.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood