Facebook Statistics
Značka KvalityÚrad EFSA zahájil verejnú konzultáciu k príručke pre hodnotenie rizika nanomateriálov v potravinách a krmivách

14-01-2011
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zahájil verejnú konzultáciu k návrhu usmerňujúceho dokumentu pre aplikácie plánovaného nanomateriálu (engineered nanomaterial – ENM) v potravinách a krmivách.

Zástupcovia Vedeckej siete EFSA pre posudzovanie rizík týkajúcich sa zdravia rastlín sa stretli v Parme

23-12-2010
Zástupcovia Vedeckej siete EFSA pre posudzovanie rizík týkajúcich sa zdravia rastlín sa po prvýkrát stretli v októbri v Salsomaggiore Terme neďaleko Parmy v záujme prerokovania príslušných otázok v hodnotení rizika škodcov na národnej a európskej úrovni.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood