Facebook Statistics
Značka Kvality
Výzva EFSA na verejnú konzultáciu k dokumentu - Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika

03-05-2010
V marci tohto roku Európska komisia požiadala a poverila Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o aktualizáciu dokumentu – Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika, ktorý spracoval EFSA pred niekoľkými rokmi.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood