Facebook Statistics
Značka Kvality


Výzva EFSA na verejnú konzultáciu k dokumentu - Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika

03-05-2010
V marci tohto roku Európska komisia požiadala a poverila Úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) o aktualizáciu dokumentu – Návody pre hodnotenie environmentálneho rizika, ktorý spracoval EFSA pred niekoľkými rokmi.EFSA uverejňuje technickú správu o rezíduách veterinárnych liečiv u zvierat a v potravinách

15-04-2010
V nadväznosti na žiadosť Komisie o pomoc, EFSA zverejnila výročnú správu o výskyte rezíduí veterinárnych liečiv v živých zvieratách a živočíšnych produktoch...

EFSA hodnotí bezpečnosť steviol glykozidov

15-04-2010
Vedecký Panel o prídavných látkach - ANS Panel - Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín posúdil bezpečnosť steviol glykozidov, sladidla, získaného z listov rastlín, a stanovil Prijateľný denný príjem pre jeho bezpečné používanie...

EFSA hodnotí parazity v rybách

15-04-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný Európskou komisiou o hodnotenie bezpečnosti potravín, vyplývajúce z možných alergických reakcií na parazity vo výrobkoch z rýb a zhodnotenie metódy na zníženie rizika infekcie.

EFSA znižuje hodnotu tolerovateľného príjmu melamínu

14-04-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín znížil prípustné denné dávky (TDI) (1) pre melamín - chemikáliu hlavne používanú pri výrobe niektorých plastov, pretože ako nové hodnotenia naznačujú, môže mať škodlivé účinky na obličky na nižších úrovniach príjmu, než sa predtým myslelo...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood