Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA hodnotí parazity v rybách

15-04-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný Európskou komisiou o hodnotenie bezpečnosti potravín, vyplývajúce z možných alergických reakcií na parazity vo výrobkoch z rýb a zhodnotenie metódy na zníženie rizika infekcie.

EFSA znižuje hodnotu tolerovateľného príjmu melamínu

14-04-2010
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín znížil prípustné denné dávky (TDI) (1) pre melamín - chemikáliu hlavne používanú pri výrobe niektorých plastov, pretože ako nové hodnotenia naznačujú, môže mať škodlivé účinky na obličky na nižších úrovniach príjmu, než sa predtým myslelo...EFSA zverejnil správu o tvorbe databázy príručiek

25-03-2010
Databáza príručiek o rozličných koncových bodoch (end-points) toxicity, metodikách posudzovania rizík a zbere informácií týkajúcich sa potravín, krmív, zdravia a životných podmienok zvierat a zdravia rastlín.

Výzva EFSA na verejnú konzultáciu ku príručke na hodnotenie vplyvu potravín na zdravie

01-03-2010
EFSA začína konzultácie o smernici týkajúcej sa hodnotenia rizika resp. prospechu z potravín.

EFSA uverejňuje druhú sériu stanovísk o zdravotných tvrdeniach

01-03-2010
EFSA zverejnil druhú sériu stanovísk o zdravotných tvrdeniach zostavených členskými štátmi a Európskou komisiou. Vedeckí experti EFSA z vedeckého panelu pre dietetické produkty, výživu a alergie (NDA) zhromaždili...

EFSA Management Plan 2010

11-02-2010
Radi by sme Vás informovali, že EFSA Management Plan 2010, ktorý bol prijatý správnou radou dňa 17. decembra 2009,...

EFSA – Bisfenol A - výzva a oznam

11-02-2010
Bisfenol A aktualizácia: EFSA zvoláva stretnutie a vyzýva členské štáty o príspevky.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood