Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA aktualizoval príručku k dymovým arómam

09-03-2021
Foto: EFSA aktualizoval príručku k dymovým arómamEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal aktualizovanú príručku k vedeckým údajom, ktoré žiadatelia o autorizáciu novej dymovej arómy predkladajú EFSA. Príručka tiež slúži ako pomôcka pri obnovení alebo úprave existujúcej autorizácie dymovej arómy.

Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných

04-03-2021
Foto: Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípanýchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol stratégie surveillance (dohľadu) pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných (AMO). Pomocou nich bude možné určiť, kedy vírus prestal cirkulovať v populácii diviakov.

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

04-03-2021
Foto: Vtáčia chrípka postihla už 25 krajínPodľa najnovšieho prehľadu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) bolo hlásených v období od 8. decembra 2020 do 23. februára 2021 okolo 1 000 zistení ochorenia v 25 krajinách EÚ/EHP a vo Veľkej Británii.

Počty kampylobakterióz a salmonelóz sú v EÚ stabilizované

03-03-2021
Foto: Počty kampylobakterióz a salmonelóz sú v EÚ stabilizovanéPočet hlásených ochorení, spôsobených baktériami Campylobacter a Salmonella, sa zdá byť za posledných päť rokov v Európe stabilizovaný. Vyplýva to z najnovšej správy o zoonotických ochoreniach, ktorú vypracovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Ako zlepšiť monitoring SARS-CoV-2 u noriek?

19-02-2021
Foto: Ako zlepšiť monitoring SARS-CoV-2 u noriek?Vedkyne a vedci odporúčajú, aby bolo včasné zistenie vírusu SARS-CoV-2 prioritou monitoringu na norkových farmách v EÚ.

EFSA vydá odporúčanie pre označovanie a tvrdenie o potravinách

16-02-2021
Foto: EFSA vydá odporúčanie pre označovanie a tvrdenie o potravináchOdborníci a odborníčky na výživu z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytnú poradenstvo pri vývoji systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravín v celej EÚ. Ich vedecká expertíza tiež prispeje k stanoveniu podmienok pre používanie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Medzinárodná konferencia ONE 2022 prispeje k udržateľnej budúcnosti

12-02-2021
Foto: Medzinárodná konferencia ONE 2022 prispeje k udržateľnej budúcnosti Potravinové systémy stoja na križovatke mnohých kritických výziev pre udržateľnú budúcnosť, ktorým dnes čelíme: od boja proti klimatickej zmene, cez zastavenie straty biodiverzity, až po znižovanie množstva odpadu. Online konferencia ONE – Health, Environment, Society, ktorá sa uskutoční 21. - 24. júna 2022, ponúkne na tieto záležitosti vedecký pohľad.

Jedlý hmyz ako nová potravina

25-01-2021
Foto: Jedlý hmyz ako nová potravinaExperti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) už vypracovali súbor vedeckých stanovísk zameraných na hodnotenie bezpečnosti tzv. "nových potravín". EFSA však prvýkrát vydal stanovisko, ktoré hodnotí použitie hmyzu ako potravinového výrobku.

Praktické opatrenia EFSA k nariadeniu o transparentnosti

15-01-2021
Foto: Praktické opatrenia EFSA k nariadeniu o transparentnostiEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil praktické opatrenia na vykonávanie požiadaviek nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci.

Nová príručka pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok

08-01-2021
Foto: Nová príručka pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látokEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú príručku pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok. Žiadatelia v nej nájdu informácie, ktoré musia zahrnúť do dokumentácie k obnoveniu povolenia.

EFSA preskúma núdzové použitie neonikotinoidov

23-12-2020
Foto: EFSA preskúma núdzové použitie neonikotinoidovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) posúdi na žiadosť Európskej komisie (EK) niekoľko mimoriadnych povolení na používanie neonikotinoidov v cukrovej repe, ktoré udelili členské štáty EÚ v roku 2020. Žiadosť EK sa týka 21 mimoriadnych povolení klotianidínu, imidaklopridu, tiametoxámu a tiaklopridu, ktoré udelili Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Litva, Poľsko, Rumunsko a Slovenská republika.

Vyjadrite názor k návrhu stanoviska EFSA o nemonotónnej reakcii na dávku

23-12-2020
Foto: Vyjadrite názor k návrhu stanoviska EFSA o nemonotónnej reakcii na dávkuEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil verejnú konzultáciu k návrhu vedeckého stanoviska, zameraného na prístup k hodnoteniu možnej prítomnosti vzťahov nemonotónnej reakcie na dávku (non-monotonic dose-response) pre chemikálie. EFSA vyzýva vedeckú komunitu, regulačné poradné orgány a ďalšie zainteresované strany, aby zaslali spätnú väzbu do 04. 02. 2021.

Nový nástroj EFSA pomôže pri označovaní dátumu na potravinách

04-12-2020
Foto: Nový nástroj EFSA pomôže pri označovaní dátumu na potravináchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyvinul nástroj, ktorý pomôže prevádzkovateľom potravinárskych podnikov pri označovaní dátumu na potravinách. Vďaka nástroju sa jednoduchšie rozhodnú, kedy na svojich výrobkoch použiť výraz „dátum spotreby“ (use by) alebo „dátum minimálnej trvanlivosti“ (best before).

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood