Facebook Statistics
Značka Kvality

Európska komisia vyhlásila výberové konanie do Správnej rady EFSA

09-04-2021
Foto: Európska komisia vyhlásila výberové konanie do Správnej rady EFSAEurópska komisia vyhlásila otvorené výberové konanie pre obsadenie miesta 1 člena z celkom 14 členov Správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorého mandát skončí 30. júna 2021.

Rezistencia u baktérií spôsobujúcich ochorenia z potravín je stále vysoká

09-04-2021
Foto: Rezistencia u baktérií spôsobujúcich ochorenia z potravín je stále vysokáZnačné množstvo baktérií Salmonella a Campylobacter ostáva rovnako rezistentné na antibiotiká, ktoré sa bežne používajú u ľudí a zvierat. Tieto zistenia uvádza nová správa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA).

Transparentnosť v hodnotení rizika: začína nová éra

26-03-2021
Foto: Transparentnosť v hodnotení rizika: začína nová éraDo platnosti vstupujú nové pravidlá, ktoré zmenia spôsob, akým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vykonáva úlohu hodnotiteľa rizika v systéme bezpečnosti potravín EÚ.

EFSA aktualizoval príručku k dymovým arómam

09-03-2021
Foto: EFSA aktualizoval príručku k dymovým arómamEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vydal aktualizovanú príručku k vedeckým údajom, ktoré žiadatelia o autorizáciu novej dymovej arómy predkladajú EFSA. Príručka tiež slúži ako pomôcka pri obnovení alebo úprave existujúcej autorizácie dymovej arómy.

Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných

04-03-2021
Foto: Stratégia pre krajiny postihnuté africkým morom ošípanýchEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) navrhol stratégie surveillance (dohľadu) pre krajiny postihnuté africkým morom ošípaných (AMO). Pomocou nich bude možné určiť, kedy vírus prestal cirkulovať v populácii diviakov.

Vtáčia chrípka postihla už 25 krajín

04-03-2021
Foto: Vtáčia chrípka postihla už 25 krajínPodľa najnovšieho prehľadu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI) bolo hlásených v období od 8. decembra 2020 do 23. februára 2021 okolo 1 000 zistení ochorenia v 25 krajinách EÚ/EHP a vo Veľkej Británii.

Počty kampylobakterióz a salmonelóz sú v EÚ stabilizované

03-03-2021
Foto: Počty kampylobakterióz a salmonelóz sú v EÚ stabilizovanéPočet hlásených ochorení, spôsobených baktériami Campylobacter a Salmonella, sa zdá byť za posledných päť rokov v Európe stabilizovaný. Vyplýva to z najnovšej správy o zoonotických ochoreniach, ktorú vypracovali Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Ako zlepšiť monitoring SARS-CoV-2 u noriek?

19-02-2021
Foto: Ako zlepšiť monitoring SARS-CoV-2 u noriek?Vedkyne a vedci odporúčajú, aby bolo včasné zistenie vírusu SARS-CoV-2 prioritou monitoringu na norkových farmách v EÚ.

EFSA vydá odporúčanie pre označovanie a tvrdenie o potravinách

16-02-2021
Foto: EFSA vydá odporúčanie pre označovanie a tvrdenie o potravináchOdborníci a odborníčky na výživu z Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytnú poradenstvo pri vývoji systému označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia potravín v celej EÚ. Ich vedecká expertíza tiež prispeje k stanoveniu podmienok pre používanie výživových a zdravotných tvrdení o potravinách.

Medzinárodná konferencia ONE 2022 prispeje k udržateľnej budúcnosti

12-02-2021
Foto: Medzinárodná konferencia ONE 2022 prispeje k udržateľnej budúcnosti Potravinové systémy stoja na križovatke mnohých kritických výziev pre udržateľnú budúcnosť, ktorým dnes čelíme: od boja proti klimatickej zmene, cez zastavenie straty biodiverzity, až po znižovanie množstva odpadu. Online konferencia ONE – Health, Environment, Society, ktorá sa uskutoční 21. - 24. júna 2022, ponúkne na tieto záležitosti vedecký pohľad.

Jedlý hmyz ako nová potravina

25-01-2021
Foto: Jedlý hmyz ako nová potravinaExperti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) už vypracovali súbor vedeckých stanovísk zameraných na hodnotenie bezpečnosti tzv. "nových potravín". EFSA však prvýkrát vydal stanovisko, ktoré hodnotí použitie hmyzu ako potravinového výrobku.

Praktické opatrenia EFSA k nariadeniu o transparentnosti

15-01-2021
Foto: Praktické opatrenia EFSA k nariadeniu o transparentnostiEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil praktické opatrenia na vykonávanie požiadaviek nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1381 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika na úrovni EÚ v potravinovom reťazci.

Nová príručka pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok

08-01-2021
Foto: Nová príručka pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látokEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú príručku pre obnovenie povolenia kŕmnych doplnkových látok. Žiadatelia v nej nájdu informácie, ktoré musia zahrnúť do dokumentácie k obnoveniu povolenia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood