Facebook Statistics
Značka Kvality

Existujúce príručky sú vhodné na hodnotenie genómových úprav rastlín

25-11-2020
Foto: Existujúce príručky sú vhodné na hodnotenie genómových úprav rastlínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) zverejnili informatívny dokument, zaoberajúci sa úpravou genómu rastlín. Panel expertov dospel k záveru, že techniky na úpravu genómu, ktoré modifikujú DNA rastlín, nepredstavujú väčšie nebezpečenstvo ako konvenčné šľachtenie alebo techniky, ktoré zavádzajú do rastliny novú DNA.

Vírus vtáčej chrípky sa v Európe šíri rýchlo

24-11-2020
Foto: Vírus vtáčej chrípky sa v Európe šíri rýchloEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil aktualizáciu k vtáčej chrípke v Európe. Vírus sa rýchlo šíri po celom kontinente. Podľa EFSA je riziko zavlečenia vtáčej chrípky do predtým nedotknutých európskych krajín vysoké.

Odborníci na komunikáciu o riziku, vyjadrite sa!

24-11-2020
Foto: Odborníci na komunikáciu o riziku, vyjadrite sa!Vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) v oblasti spoločenských vied dokončili návrh hodnotenia teórie a osvedčených postupov v oblasti komunikácie o riziku. Táto práca podporí Európsku komisiu pri implementácii nového nariadenia o transparentnosti z roku 2019, ktoré, okrem iného, hovorí aj o potrebe vypracovania „Všeobecného plánu pre komunikáciu o riziku" v oblasti bezpečnosti potravín v EÚ.

SARS-Cov-2 u norkov v Dánsku: hodnotenie rizika zverejnené

13-11-2020
Foto: SARS-Cov-2 u norkov v Dánsku: hodnotenie rizika zverejnenéExperti Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) na zdravie zvierat prispeli k rýchlemu hodnoteniu rizika pre ľudské zdravie v súvislosti s novými variantmi SARS-CoV-2 u norkov.

Ohrozenie welfare pri porážke hovädzieho dobytka

13-11-2020
Foto: Ohrozenie welfare pri porážke hovädzieho dobytkaEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil ďalšie zo série vedeckých stanovísk, ktoré sú zamerané na welfare zvierat. Najnovšie stanovisko sa zaoberá dobrými životnými podmienkami (welfare) hovädzieho dobytka pri porážke.

Vedecké stanovisko k horúčke údolia Rift je známe

09-11-2020
Foto: Vedecké stanovisko k horúčke údolia Rift je známeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil sériu hodnotení, zameraných na horúčku údolia Rift.

EÚ je v pohotovosti kvôli novým ohniskám vtáčej chrípky

08-10-2020
Foto: EÚ je v pohotovosti kvôli novým ohniskám vtáčej chrípky Členské štáty EÚ sú vyzvané, aby zintenzívnili surveillance a opatrenia biologickej bezpečnosti na ochranu pred vznikom nových ohnísk vtáčej chrípky. Varovanie nasleduje po vypuknutí vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) medzi divými a domácimi vtákmi v západnom Rusku a Kazachstane počas posledných pár mesiacov. Tento región je známou jesennou migračnou cestou divých vodných vtákov smerujúcich do Európy.

PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravie

21-09-2020
Foto: PFAS v potravinách a riziká pre ľudské zdravieEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) stanovil nový prah bezpečnosti pre najrozšírenejšie perfluóralkylové zlúčeniny (PFAS), ktoré sa hromadia v tele. V novo publikovanom vedeckom stanovisku udáva, že prahovou hodnotou je týždenný príjem v množstve 4,4 nanogramu na kilogram telesnej hmotnosti.

Kampaň proti africkému moru ošípaných v juhovýchodnej Európe

08-09-2020
Foto: Kampaň proti africkému moru ošípaných v juhovýchodnej EurópeEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spustil kampaň na zvýšenie povedomia a zastavenie šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v juhovýchodnej Európe. Kampaň je zameraná na krajiny, ktoré EFSA v roku 2019 identifikovala ako „krajiny oblasti záujmu“.

Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotené

11-08-2020
Foto: Glykoalkaloidy v zemiakoch: riziko pre verejné zdravie vyhodnotenéEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhodnotil riziko pre zdravie ľudí a zvierat súvisiace s prítomnosťou glykoalkaloidov v potravinách a krmivách. EFSA sa zameral najmä na zemiaky a výrobky z nich.

Hodnotenie bezpečnosti cukrov v strave sa posúva

11-08-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) informoval o zmene časového horizontu hodnotenia bezpečnosti cukrov v strave. K odkladu došlo v dôsledku pandémie COVID-19, ktorá ovplyvnila vykonanie review mimoriadne veľkého objemu vedeckých informácií.

Dôkazy o úmrtnosti včiel preskúmané

31-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dokončil komplexnú analýzu vedeckých dôkazov o úmrtnosti včiel.

Hodnotenie alergenicity GM rastlín

31-07-2020
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa chystá zhodnotiť alergenicitu geneticky modifikovaných (GM) rastlín. Na tieto účely zriadi konzultačnú skupinu, pozostávajúcu zo všetkých zainteresovaných strán. Konzultácie sa uskutočnia počas rôznych fáz procesu hodnotenia.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood