Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na akreditované tréningy MŠ SR

14-10-2009

Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, pozýva všetkých záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR:

  • Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
  • Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
  • Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Bližšie informácie nájdete v priložených pozvánkach.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)