Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Vzdelávacie aktivity

Prenos a využitie poznatkov a výsledkov výskumu geneticky modifikovaných rastlín do pôdohospodárskej praxe

03-11-2010

V dňoch 30. 11. - 1. 12. 2010 sa v CVRV - VÚRV Piešťany uskutoční 5. vzdelávacia aktivita PRV 2007-2013 "Geneticky modifikované rastliny - princípy, legislatíva, dokumentovanie pestovanie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)