Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Vzdelávacie aktivity

Pozvánka na seminár „Nové hrozby v oblasti zdravia rastlín“

06-03-2012

Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
si Vás dovoľuje pozvať na seminár

„Nové hrozby v oblasti  zdravia rastlín“

Seminár sa uskutoční dňa 28. marca  2012 od 9.00 hod. v Agroinštitúte š.p., Akademická 4, v Nitre
Seminár je pre záväzne prihlásených účastníkov bez  účastníckeho poplatku.

V prípade Vášho záujmu prosím zašlite do 9. marca 2012 vyplnený formulár - návratku mailom na adresu: katarina.benovska@land.gov.sk alebo poštou na adresu:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Odbor rastlinnej výroby
Ing. Katarína Beňovská
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
 

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)