Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

financované z Eurofondu

Pozvánka na vzdelávací kurz

28-01-2009
Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve – krížové plnenie (cross – compliance)

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

08-04-2008
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
Modul 01 - Životné prostredie

Pozvánka na vzelávaciu aktivitu

08-04-2008
Uplatňovanie noriem EÚ v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a welfare zvierat
Modul 05 - Životné podmienky zvierat, welfare zvierat

Pozvánka na školenie

26-03-2008
Tradičná ľudová kultúra a jej uplatnenie pri rozvoji vidieka a vidieckeho cestovného ruchu

Pozvánka na tréning akreditovaný MŠ SR

21-01-2008
Chovateľ oviec - bača

Pozvánka na vzdelávací kurz

08-01-2008
Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

Pozvánka na vzdelávací kurz

11-12-2007
Vinárstvo a pivničné hospodárstvo

Pozvánka na vzdelávací kurz

15-10-2007
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku

Pozvánka na vzdelávací kurz

19-09-2007
Európska dimenzia podnikania na vidiekuPozvánka na vzdelávací kurz

05-09-2007
Nové štandardy EÚ pri výrobe krmív

Pozvánka na kurz

09-08-2007
Podnikanie vo vidieckej turistike a lesoturisitke