Facebook Statistics
Značka Kvality

Vzdelávacie aktivity

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Hofmann a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika a odporúčaniam pre riadenie rizika pri kultivácii Bt-kukurice, prípady MON810, Bt11 a 1507

05-08-2016
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prehodnotil relevantnosť publikácie z roku 2016, ktorá obsahovala údaje o depozícii peľu na kukurici a druhoch burín rastúcich na kukuričných poliach ...

Relevantnosť novej vedeckej publikácie (Bohn a kol. 2016) k záverom z predchádzajúceho hodnotenia environmentálneho rizika vykonaného v súvislosti s kultiváciou Bt-kukurice, prípady MON810 a Bt11

05-08-2016
Úrad EFSA prehodnotil vedeckú publikáciu z roku 2016 na žiadosť Európskej komisie a tiež jej relevantnosť v hodnotení environmentálneho rizika...

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016
Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016 ...
Medzinárodná vedecká konferencia „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“

12-05-2016
V dňoch 18. až 20. októbra 2016 organizuje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany v Piešťanoch (v hoteli Park) medzinárodnú vedeckú konferenciu „Sustainable utilization of Plant Genetic Resources for Agriculture and Food“.

Výzva na tréningový kurz pre biologické riziká v potravinovom reťazci s gesciou EFSA

02-05-2016
Radi by sme Vás informovali o iniciatíve usporiadania tréningového kurzu organizovaného v spolupráci s EFSA.

Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu v plnom prúde...

08-09-2015
Foto: Vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu v plnom prúde...V rámci projektu Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa úspešne začala realizácia vzdelávacích aktivít vo viacerých regiónoch Slovenska.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood