Fotogaléria

Fotografie je možné použiť len so súhlasom komunikačného odboru MPRV SR!

Matečná: Sebestačnosť v produkcii vajec je strategickým záujmom štátu a SNS


Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020


Matečná: Slovenské potraviny začínajú získavať zahraničných spotrebiteľov


Agrorezort podporí chovateľov hospodárskych zvierat


Spustili sme projekt zameraný na kvalitné stravovanie


Slovenským pekárom otvárajú nové odbytové cesty rekreačné poukazy


Lesy musíme prispôsobiť klimatickým zmenám


Druhý prípad vtáčej chrípky na Slovensku


Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia odhalila porušenia zákona v 38 percentách kontrol


Nedostatočný welfare králikov v klietkových chovoch


Až polovica peňazí, ktoré Slováci minú na potraviny, končí v kontajneri


Africký mor ošípaných ohrozuje celé územie SR


Vtáčia chrípka je po troch rokoch opäť na Slovensku