Facebook Statistics
Značka Kvality

Výzva na tender - Školenie k zvýšeniu expertných znalostí (OC/EFSA/AMU/2016/03)

05-08-2016
Bližšie informácie o výzve k školeniu zameraného na zvyšovanie expertných znalostí boli publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 2016/S 149-269282 dňa 4. augusta 2016 ...

Výzva na tender „Aplikácia testovacích procesov určených na identifikáciu náhlych rizík chemických látok v potravinovom reťazci“

03-08-2016
Úrad EFSA vyhlásil výzvu na tender zameraný na Aplikáciu testovacích procesov určených na identifikáciu náhlych rizík chemických látok (registrovaných v rámci REACH 2) v potravinovom reťazci (OC/EFSA/SCER/2016/01) ...

Výzvy na tender „Cvičenie pripravenosti v čase krízy pre oblasť bezpečnosti potravín a krmív"

28-07-2016
Úrad EFSA vypísal výzvu na tender č. 2016/S 141-254234, ktorého cieľom je ponúknuť EFSA balíček tréningových aktivít na zvýšenie pripravenosti v čase krízy pre oblasť bezpečnosti potravín a krmív. Cieľom kontraktu je zvýšiť vedomosti zamestnancov EFSA ...

Výzva na tender zameraný na organizáciu a poskytnutie vzdelávacích aktivít v rámci partnerského programu európskeho hodnotenia rizika úradu EFSA

04-07-2016
Úrad EFSA vyhlásil výzvu na tender zameraný na organizáciu a poskytnutie vzdelávacích aktivít v rámci partnerského programu európskeho hodnotenia rizika úradu EFSA OC/EFSA/AFSCO/2016/01

Výzva na tender zameraný na hodnotenie súčasných (Q)SAR modelov určených na predikciu a analýzy genotoxicity pesticídov za účelom uľahčenia zoskupovania a korelácie (read across) pesticídov

01-07-2016
Úrad EFSA vyhlásil výzvu na tender zameraný na hodnotenie súčasných (Q)SAR modelov určených na predikciu a analýzy genotoxicity pesticídov za účelom uľahčenia zoskupovania a korelácie (read across) pesticídov (OC/EFSA/PRAS/2016/01).

Výzva na tender zameraný na literárny prehľad špecifických otázok bezpečnosti spojených s účinkami emulgátorov a mikroflóry

28-06-2016
Úrad EFSA vyhlásil výzvu na tender zameraný na literárny prehľad špecifických otázok bezpečnosti spojených s účinkami emulgátorov a mikroflóry.

Výzva na tender: „Podpora národného dietetického prieskumu v súlade s metodológiou EU Menu“

09-06-2016
Úrad EFSA vyhlásil tender na podporu národného dietetického prieskumu v súlade s metodológiou EU Menu na obdobie od roku 2016 do roku 2021 alebo 2017 až do roku 2022...Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood