Facebook Statistics
Značka KvalityVýzva na riešenie tendra EFSA

17-08-2015
Zber dát pre odhad ekologických dát, množstva rezíduí a poklesu rezíduí pesticídov v zložkách potravy, ktoré sa používajú na hodnotenie rizika pre vtáky a cicavce

Výzva na tender EFSA

04-05-2015
Kódovanie potravinových deskriptorov databázy chemického výskytu a databázy spotreby potravín úradu EFSA podľa klasifikácie Foodex 2 potravín na požiadanie a opis systému v nemeckom jazyku

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood