Facebook Statistics
Značka KvalityVýzva na riešenie tendra EFSA

17-08-2015
Zber dát pre odhad ekologických dát, množstva rezíduí a poklesu rezíduí pesticídov v zložkách potravy, ktoré sa používajú na hodnotenie rizika pre vtáky a cicavce

Výzva na tender EFSA

04-05-2015
Kódovanie potravinových deskriptorov databázy chemického výskytu a databázy spotreby potravín úradu EFSA podľa klasifikácie Foodex 2 potravín na požiadanie a opis systému v nemeckom jazyku