Facebook Statistics
Značka Kvality

EFSA - Bezpečnosť cukrov: návrh vedeckého stanoviska otvorený pre verejnú konzultáciu

16-08-2021
Dovoľujeme si Vás informovať, že úrad EFSA zverejnil návrh vedeckého stanoviska k prípustnej hornej hranici príjmu cukrov v potrave.

Spolupráca s EFSA v oblasti kumulatívneho hodnotenia rizika prítomnosti pesticídov v strave

16-08-2021
​EFSA zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na realizáciu grantu „Spolupráca s EFSA v oblasti kumulatívneho hodnotenia rizika z expozície pesticídov v strave“ - Ref GP / EFSA / PRES / 2021/02 (Cooperation with EFSA in the area of Cumulative Risk Assessment from dietary exposure to pesticides).

Zraniteľnosť bezpečnosti potravín a krmív v obehovom hospodárstve

27-07-2021
Nový projekt EFSA zameraný na riziká súvisiace s prechodom na cirkulárnu ekonomiku.

Výzva EFSA na zber vstupných dát do hodnotenia expozície potravinárskych enzýmov – VII. Výzva

26-07-2021
Foto: Výzva EFSA na zber vstupných dát do hodnotenia expozície potravinárskych enzýmov – VII. VýzvaPredmet výzvy: Degradácia laktózy v mlieku a spracovanie mliečnych výrobkov
Komplexná databáza spotreby potravín v súčasnosti neposkytuje dostatočné informácie na identifikáciu spotrebiteľov mliečnych výrobkov so zníženým obsahom laktózy.

Výzva EFSA pre zber dát relevantných pre posúdenie konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S) -5- ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravinách

26-07-2021
Foto: Výzva EFSA pre zber dát relevantných pre posúdenie konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S) -5- ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravináchCieľom tejto výzvy je poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť štúdie významné pre posúdenie vedeckých dôkazov konverzného faktora kalcium-L-methylfolátu a glukosaminovej soli kyseliny (6S)-5-ethyltetrahydrolistovej na ekvivalent folátu v potravinách (DFE).

EFSA výzva na zapojenie sa do projektu zameraného na identifikáciu potenciálnych vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív pri prechode na obehové hospodárstvo

26-07-2021
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vyhlásil výzvu na vyjadrenie záujmu o zapojenie v rámci dvojročného projektu zameraného na identifikáciu potenciálnych vznikajúcich rizík pre bezpečnosť potravín a krmív pri prechode na obehové hospodárstvo.

Výzva EFSA na zber dát o genotoxicite sladidiel

08-07-2021
Foto: Výzva EFSA na zber dát o genotoxicite sladidielPodľa článku 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1333/2008 je potrebné, aby prídavné látky do potravín, ktoré boli v Európskej únii povolené pred 20. januárom 2009, boli prehodnotené Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) . Program tohto prehodnotenia je ustanovený nariadením Komisie (EÚ) č. 257/2010.

Grantová výzva EFSA pre podporu oddelení EFSA v oblasti pesticídov

13-05-2021
Foto: Grantová výzva EFSA pre podporu oddelení EFSA v oblasti pesticídovEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu GP/EFSA/PREV/2021/01, ktorá sa zameriava na podporné úlohy pre oddelenia EFSA, zaoberajúce sa peer-review pesticídov, rezíduami pesticídov a súvisiacimi administratívnymi činnosťami.

Grantová výzva EFSA pre zber, manažment a analýzu dát

13-05-2021
Foto: Grantová výzva EFSA pre zber, manažment a analýzu dátEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil výzvu GP/EFSA/DATA/2021/01, ktorá pomôže EFSA pri identifikácii organizácií pre zber, manažovanie a analýzu vedeckých dát.

Grantová výzva EFSA pre oblasť zdravia rastlín

11-05-2021
Foto: Grantová výzva EFSA pre oblasť zdravia rastlínEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zverejnil novú grantovú výzvu na predkladanie návrhov projektov zameraných na delegovanie podporných úloh v špecifických oblastiach zdravia rastlín.

Tender EFSA k 3 akčným plánom

23-12-2020
Foto: Tender EFSA k 3 akčným plánom Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.

Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSA

25-11-2020
Foto: Obstarávanie EFSA: redesign a rebranding loga a značky EFSAEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) spúšťa v decembri obstarávanie na redesing a rebranding EFSA.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood