Facebook StatisticsVerejná konzultácia k aktívnej látke dichlorprop-P

03-05-2017
Panel PPR vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu hodnotiacej správy o aktívnej látke Dichlorprop-P.


Verejná konzultácia: Pokyny panelu FEEDAP pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy

07-04-2017
Panel FEEDAP vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu pokynov pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy. Tento dokument umožňuje žiadateľom prípravu a predkladanie žiadostí pre autorizáciu doplnkových látok.

Vedecká konferencia zameraná na výskum Xylella fastidiosa

22-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o vedeckej konferencii zameranej na výskum Xylella fastidiosa, ktorá sa uskutoční 13.-15. Novembra 2017 v Palma de Mallorca v Španielsku.


Verejná konzultácia úradu EFSA týkajúca sa aktívnej látky Rimsulfuron

15-03-2017
Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnenej verejnej konzultácii úradu EFSA týkajúcej sa aktívnej látky Rimsulfuron.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood