Facebook Statistics
Značka Kvality


Verejná konzultácia k aktívnej látke dichlorprop-P

03-05-2017
Panel PPR vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu hodnotiacej správy o aktívnej látke Dichlorprop-P.


Verejná konzultácia: Pokyny panelu FEEDAP pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy

07-04-2017
Panel FEEDAP vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu pokynov pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy. Tento dokument umožňuje žiadateľom prípravu a predkladanie žiadostí pre autorizáciu doplnkových látok.