Facebook Statistics
Značka Kvality


Verejná konzultácia k aktívnej látke dichlorprop-P

03-05-2017
Panel PPR vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu hodnotiacej správy o aktívnej látke Dichlorprop-P.


Verejná konzultácia: Pokyny panelu FEEDAP pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy

07-04-2017
Panel FEEDAP vedeckého výboru EFSA spustil verejnú konzultáciu k pripravovanému návrhu pokynov pre hodnotenie bezpečnosti doplnkových látok pre cieľové druhy. Tento dokument umožňuje žiadateľom prípravu a predkladanie žiadostí pre autorizáciu doplnkových látok.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood