Facebook Statistics
Značka Kvality


Oznam EFSA o odporučení EK

12-03-2014
EFSA oznámila na svojej domovskej internetovej adrese, že Európska Komisia na základe požiadavky EFSA vydala odporučenie na monitoring brómovaných zhášadiel plameňa jednotlivými členskými krajinami EÚ.AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood