Facebook Statistics
Značka KvalityEFSA spustil verejnú konzultáciu o hodnotení expozície bisfenolu A (BPA) v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a v ďalších výrobkoch

02-07-2013
Posledné hodnotenie expozície BPA bolo v roku 2006, teraz sa jedná o aktualizovanie informácií, ktoré vyplývajú z viacerých štúdií...

EFSA umožnil verejné pripomienkovanie Vedeckého stanoviska k výživovým referenčným hodnotám vitamínu C

02-07-2013
Tento dokument navrhuje výživové referenčné hodnoty vitamínu C pre dospelých, deti a tehotné a dojčiace ženy...

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood