Facebook StatisticsVerejná konzultácia o návrhu usmernenia pre vedecké požiadavky týkajúce sa antioxidantov, oxidačného poškodenia a kardiovaskulárneho zdravia (revízia 1)

13-07-2017
Vedecký výbor EFSA pripravil návrh usmernenia pre vedecké požiadavky týkajúce sa antioxidantov, oxidačného poškodenia a kardiovaskulárneho zdravia (revízia 1).