Facebook Statistics
Značka Kvality

One Health Summer course in Copenhagen

09-02-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o letnom kurze...

Vedecký kongres o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody

25-01-2016
Srdečne Vás pozývame na V. ročník vedeckého kongresu o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 18. – 20. októbra 2016. Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd

HYGIENA ALIMENTORUM XXXVII

25-01-2016
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o organizovaní XXXVII. ročníka medzinárodnej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM „BEZPEČNOSŤ A KVALITA MLIEČNYCH A RASTLINNÝCH KOMODÍT“...

Plenary meeting of the Panel on Animal Health and Welfare (AHAW)

25-01-2016
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 09.-10.03.2016 sa bude v Bruseli konať otvorené plenárne zasadnutie Vedeckého panelu úradu EFSA pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW).

XIII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - Bezpečnosť a kontrola potravín

07-12-2015
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín si Vás dovoľuje pozvať...


Register for the Scientific Committee Open Plenary Meeting (Brussels, 11-12.11.2015)

28-09-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 11.-12.11.2015 sa bude v Bruseli konať otvorené plenárne zasadnutie Vedeckého výboru úradu EFSA.


Konferencia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami

31-07-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že dňa 30.9.2015 sa bude v Luxemburgu konať konferencia ,,Materiály určené pre styk s potravinami : Spoločná práca na bezpečnosti a inovácii Európy“, ktorú organizuje Luxemburský Národný kontaktný bod.

8. vedecká konferencia: Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca

28-05-2015
Národný kontaktný bod (NKB) pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (MPRV SR) organizuje v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre VIII. VEDECKÚ KONFERENCIU „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. – 13. novembra 2015 v Nitre.

Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY

03-02-2015
Vážení experti, Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v SR v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie SAV, Fakultou verejného zdravotníctva SZU v Bratislave a národný Kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA v ČR si Vás dovoľuje pozvať na bilaterálne vedecké sympózium venované problematike endokrinných disruptorov...

Plenárne zasadnutie GMO Panelu otvorené pre pozorovateľov

23-01-2015
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 4.-5.3.2015 sa bude v Bruseli konať otvorené plenárne zasadnutie vedeckého Panelu EFSA pre GMO...

Meeting ku kŕmnym doplnkovým látkam

22-01-2015
V dňoch 5. – 6. mája sa v Barcelone uskutoční technický meeting týkajúci sa kŕmnych doplnkových látok. Hlavným cieľom tohto stretnutia bude prediskutovať otázky ...

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood