Facebook Statistics

XIII. ročník vedeckej konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA - online 7. decembra 2021

08-07-2021
Dňa 7. decembra 2021 sa uskutoční už XII. ročník konferencie MLADÍ VEDCI – BEZPEČNOSŤ POTRAVINOVÉHO REŤAZCA.

Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)

03-06-2021
Foto: Webinár k aktualizácii príručky EFSA pre potravinárske enzýmy (21.-22.6.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, ktorý bude zameraný na aktualizovanú príručku EFSA k predkladaniu dokumentácie o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)

03-06-2021
Foto: Webinár EFSA k postupu podávania žiadosti pre potravinárske enzýmy, arómy a prídavné látky v potravinách (4.6.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje pre žiadateľov webinár, v ktorom vysvetlí postup pri podávaní žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov, aróm a prídavných látok v potravinách.

9. letná akadémia BfR k hodnoteniu a komunikácii o riziku (august 2021)

13-05-2021
Foto: 9. letná akadémia BfR k hodnoteniu a komunikácii o riziku (august 2021)Nemecký Spolkový inštitút pre hodnotenie rizika (BfR) organizuje v auguste 2 cykly online „9th BfR-Summer Academy 2021 - Lecture Series“ pre odborníkov a odborníčky v oblasti analýzy rizika.

Webinár „EFSA Virtual Carreer“ (26.5.2021)

13-05-2021
Foto: Webinár „EFSA Virtual Carreer“ (26.5.2021)Kariéra v Európskom úrade pre bezpečnosť potravín (EFSA) predstavuje jedinečnú príležitosť pracovať v medzinárodnom a dynamickom prostredí. EFSA vo webinári priblíži, aká je kariéra v úrade, ako aj aktuálne voľné pracovné pozície.

Online medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických metódach (24.-25.5.2021)

16-04-2021
Foto: Online medzinárodné sympózium o inovatívnych toxikologických metódach (24.-25.5.2021)Sympózium bude pojednávať o implementácii inovatívnych a medzinárodne uznávaných prístupov k hodnoteniu toxicity látok, pri ktorých nie sú potrebné testy na laboratórnych zvieratách. Jeho súčasťou budú aj praktické ukážky in vitro a in silico.

Ústavné semináre NPPC-VÚP (rok 2021)

29-03-2021
Foto: Ústavné semináre NPPC-VÚP (rok 2021)Semináre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu potravinárskeho (NPPC-VÚP) sa konajú zvyčajne posledný piatok v príslušnom mesiaci.

Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)

22-03-2021
Foto: Letná škola JRC "The Three R...evolution" (17.-21.5.2021)Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) organizuje aj tento rok so svojím Referenčným laboratóriom EÚ pre alternatívy k testovaniu na zvieratách (EURL ECVAM) letnú školu pre študentov a mladých vedcov.

Online workshop k normalizácii technológie „orgán na čipe“ (28.-29.4.2021)

22-03-2021
Foto: Online workshop k normalizácii technológie „orgán na čipe“ (28.-29.4.2021)Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) a európske organizácie pre normalizáciu CEN-CENELEC organizujú bezplatný workshop k štandardizácii pokrokovej technológie „orgán na čipe“ (OoC). Tá napodobňuje biologické systémy zvieracieho i ľudského organizmu a používa sa na testovanie najrôznejších látok, bez nutnosti testovania na zvieratách.

Webinár EFSA k FEIM (31.3.2021)

09-03-2021
Foto: Webinár EFSA k FEIM (31.3.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný interaktívny webinár k „Food enzyme intake model“ (FEIM).

Webinár EFSA k toxikologickým štúdiám potravinárskych enzýmov (29.3.2021)

08-03-2021
Foto: Webinár EFSA k toxikologickým štúdiám potravinárskych enzýmov (29.3.2021)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje bezplatný interaktívny webinár k toxikologickým štúdiám, ktoré sa predkladajú v rámci žiadosti o autorizáciu potravinárskych enzýmov.

Školiaci program implementácie nariadenia o transparentnosti (2021)

04-12-2020
Foto: Školiaci program implementácie nariadenia o transparentnosti (2021)Nové nariadenie o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci začne platiť 27. 03. 2021. Cieľom nariadenia je zvýšiť transparentnosť hodnotenia rizika v potravinovom reťazci, posilniť spoľahlivosť, objektivitu a nezávislosť štúdií predložených Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a posilniť správu EFSA s cieľom zabezpečiť jeho dlhodobú udržateľnosť. Nariadenie o transparentnosti zavedie nové procesy a nástroje, ovplyvňujúce najmä zúčastnené strany a podnikateľské subjekty, ktoré sú zapojené do posudzovania žiadostí.

Webinár k detekcii škodcov (21.10.2020)

05-10-2020
Foto: Webinár k detekcii škodcov (21.10.2020)Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje webinár zameraný na proces tvorby prieskumu zameraného na detekciu škodcov pomocou užitočného štatistického nástroja. Webinár je príspevkom EFSA k Roku zdravia rastlín.

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood