Facebook Statistics
Značka Kvality

37th Mycotoxin Workshop

21-01-2015
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o XXXVII. Workshope ...Meeting Hazards associated with animal feed

09-12-2014
FAO a WHO organizuje v dňoch 12. – 15. Mája 2015 stretnutie expertov s názvom „Hazards associated with animal feed“. Konkrétnym cieľom je poskytnutie aktuálneho prehľadu vedomostí o rizikách spojených s krmivami...

Konferencie 2015

09-12-2014
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA spoluorganizuje s ostatnými zainteresovanými inštitúciami aj v roku 2015 rôzne vedecké konferencie, na ktoré...

Pozvanie na XVII. ročník medzinárodného kongresu ISAH2015

24-11-2014
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o organizovaní XVII. medzinárodného kongresu o hygiene zvierat, ktorý sa uskutoční 07. – 11. 06. 2015 v Košiciach.

Meeting „Akryamid v potravinách“

17-10-2014
Dňa 10.12.2014 organizuje ESFA vedecké stretnutie na diskusiu k záverom online konzultácií o akrylamide. Stretnutie sa uskutoční v Bruseli – informácie sú dostupné na ...AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Protiinflačná garancia
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood