Facebook Statistics
Značka Kvality
Info Session on Applications - Technical meeting on Food Enzymes

19-03-2014
Dovoľte, aby sme Vás informovali, že úrad EFSA - EFSA’s Applications Helpdesk and Food Ingredient and Packaging (FIP) dňa 27.05.2014 organizuje v Parme rokovanie...

Info Session on Applications – Pesticides – Technical Meeting with Stakeholders on “EFSA Guidance documents on protected crops and soil degradation rate”

19-03-2014
Dovoľte, aby sme Vás informovali, že úrad EFSA - EFSA’s Applications Helpdesk v spolupráci Pesticides Unit v dňoch 17.-18.6.2014 organizuje v Parme rokovanie účastníkov...


VI. VEDECKÁ KONFERENCIA „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“

28-11-2013
Foto: VI. VEDECKÁ KONFERENCIA „Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca“Na základe dohody o vzájomnej spolupráci s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín - EFSA a v súlade so strategickým a ročným plánom na rok 2013 národný Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, zorganizoval 07.-08.11.2013 VI. vedeckú konferenciu „Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca“ v Bratislave.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood