Facebook Statistics
Značka Kvality


Webinár: Dokumentácia k dovozu vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov

18-01-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje 12. 2. 2019 webinár na tému „Ako pripraviť dokumentáciu na podporu požiadaviek pre dovoz vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov“.Technické zasadnutie k stanoveniu genotoxicity chemických látok

11-07-2018
27. 09. 2018, Brusel, Belgicko