Facebook Statistics
Značka Kvality

Prednáška o vrodenej imunite a boji proti mikroorganizmom (06. 02. 2019, Luxembursko)

28-01-2019
Luxemburská spoločnosť pre mikrobiológiu (LSfM) organizuje novú sériu prednášok s názvom „From Single Organisms to Systems Ecology and Evolution ".

BfR Summer Academy (12. – 23. 08. 2019, Berlín)

28-01-2019
Tento rok organizuje Nemecký federálny inštitút pre hodnotenie rizika (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) v termíne 12. – 23. 08. 2019 už 8. ročník BfR Summer academy. Za posledných 7 rokov sa tohto školenia zúčastnilo vyše 220 účastníkov z 50 rôznych krajín.Webinár: Dokumentácia k dovozu vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov

18-01-2019
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) organizuje 12. 2. 2019 webinár na tému „Ako pripraviť dokumentáciu na podporu požiadaviek pre dovoz vysokorizikových rastlín a rastlinných produktov“.Technické zasadnutie k stanoveniu genotoxicity chemických látok

11-07-2018
27. 09. 2018, Brusel, Belgicko


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood