Facebook Statistics
Značka Kvality

7. letná škola hodnotenia rizika a komunikácie o riziku

29-01-2018
NKB EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o 7. ročníku letnej školy hodnotenia rizika a komunikácie o riziku v oblasti bezpečnosti potravinového reťazca, ktorá sa bude konať v dňoch 25. 6. – 6. 7. 2018 v Berlíne.

One Health International Summer Course 2018 in Copenhagen

25-01-2018
Dánska univerzita a Technická univerzita v Dánsku organizuje medzinárodný letný kurz One Health International Summer Course.

3. ročník konferencie “BIOPESTICIDES EUROPE“

25-01-2018
Dovoľujeme si Vás informovať o 3. ročníku konferencie “BIOPESTICIDES EUROPE“, ktorá sa uskutoční dňa 6. - 7. júna 2018 v Amsterdame, Holandsko.

EFSA konferencia 2018 – „veda, potraviny, spoločnosť“

24-01-2018
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) si Vás dovoľuje pozvať na ďalší ročník vedeckej konferencie pripravovanej úradom EFSA. Konferencia s podnázvom „Veda, potraviny, spoločnosť“ sa bude konať v dňoch 18. - 21.9.2018 v Parme, IT.

Pozvanie na medzinárodnú vedeckú konferenciu HYGIENA ALIMENTORUM XXXIX

16-01-2018
Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu HYGIENA ALIMENTORUM XXXIX - ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ A KVALITA HYDINOVÉHO MÄSA, VAJEC, PRODUKTOV RYBOLOVU A ZVERINY...

Vedecká konferencia - The Healthy Nutrition Conference

20-12-2017
Národný kontaktný bod EFSA v SR si Vás dovoľuje informovať o konaní The Healthy Nutrition Conference, ktorá sa uskutoční 27. 6. 2018 vo Venlo, Holandsko.

Zasielanie návrhov na vedecké príspevky – EUROTOX 2019

16-10-2017
Národný Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (MPRV SR) si Vás dovoľuje informovať o možnosti podávania návrhov vedeckých príspevkov na kongres EUROTOX, ktorý sa uskutoční 8. - 11. 9. 2019 v Helsinkách, Fínsko. Hlavnou témou kongresu je „Toxikológia – veda prinášajúca riešenia“. Viac informácií nájdete v prílohe.

Konferencia SETAC Europe

10-10-2017
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch 13.-17.05.2018 sa v Ríme uskutoční 28. stretnutie SETAC ...

Workshop pre stakeholderov zameraný na prehodnotenie aditívnych látok

04-10-2017
Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať, že v dňa 24.110.2017 sa bude v Parme konať workshop pre stakeholderov zameraný na opätovné prehodnotenie aditívnych látok.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood