Facebook Statistics
Značka Kvality


Bezpečnosť a účinnosť prípravku Bacillus subtilis ako KDL pre odchov teliat – vedecké stanovisko

06-04-2018
EFSA zverejnila vedecké stanovisko panelu FEEDAP „Bezpečnosť a účinnosť prípravku Bacillus subtilis ako KDL pre odchov teliat“. Doplnková látka Bacillus subtilis DSM 28343 je prípravok obsahujúci životaschopné spóry kmeňa B. subtilisHarmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood