Facebook StatisticsPríručka na podávanie žiadostí o zaradenie ako „Novel Food“

20-02-2018
Dňa 1.1.2018 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách, ktoré zrušilo a nahradilo Nariadenie (ES) č. 258/97 a Nariadenie (ES) č. 1852/2001. Nové Nariadenie zlepšuje podmienky, vďaka ktorým sa na trh EÚ môžu ľahšie dostať nové a inovatívne potraviny, za podmienok zachovania vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov v EÚ.