Facebook Statistics
Značka KvalityPríručka na podávanie žiadostí o zaradenie ako „Novel Food“

20-02-2018
Dňa 1.1.2018 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách, ktoré zrušilo a nahradilo Nariadenie (ES) č. 258/97 a Nariadenie (ES) č. 1852/2001. Nové Nariadenie zlepšuje podmienky, vďaka ktorým sa na trh EÚ môžu ľahšie dostať nové a inovatívne potraviny, za podmienok zachovania vysokej úrovne bezpečnosti potravín pre spotrebiteľov v EÚ.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood