Facebook Statistics
Značka KvalityPracovná ponuka Ministerstva primárneho priemyslu Nový Zéland: Riaditeľ pre vedu a hodnotenie rizika

25-09-2018
Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA si Vás dovoľuje informovať o zverejnení pracovnej ponuky Ministerstva primárneho priemyslu, Wellington City, Nový Zéland, na pozíciu „Riaditeľ pre vedu a hodnotenie rizika“.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood