Facebook Statistics
Značka Kvality

Oznam – Zmena v Kalendári veľtrhov a výstav 2014

22-05-2014

 

Týmto dávame do pozornosti zmenu v Kalendári veľtrhov a výstav 2014, ku ktorej došlo na základe žiadosti Slovenského zväzu chovateľov, ktoré zmenilo termín  a miesto  konanie Chovateľského dňa hospodárskych zvierat  v Čaklove. Podujatie sa bude  konať dňa  20. júna 2014 v Prešove.

Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike

- poľnohospodárske výstavy:

4. Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2014

Zmena termínu a miesta: 20.júna 2014, Prešov