Facebook Statistics
Kalendár veľtrhov a výstav 2013

06-02-2013
aktualizovaný 26.8.2013

Štátny tajomník Štefan Adam slávnostne odovzdal ďalšie ocenenia Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD

29-01-2013
Foto: Štátny tajomník Štefan Adam slávnostne odovzdal  ďalšie ocenenia Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLDZNAČKA KVALITY SK sa odovzdáva od roku 2004, tradične pri slávnostných príležitostiach. Nebolo tomu inak ani počas veľtrhu Danubius Gastro 2013, ktorý sa konal v dňoch 24.- 27. január 2013 v Bratislave na Inchebe.


Výrobky Značky kvality SK na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012

15-03-2012
Foto: Výrobky Značky kvality SK  na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012V dňoch 28.-2.3.2012 sa v Českej republike v Brne uskutočnil v poradí už 28. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. ktorý má už takmer štyridsať ročnú tradíciu.

Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012

27-01-2012
Foto: Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK  pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2004 zahájilo Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ZNAČKA KVALITY SK s cieľom upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny.

Slovenské výrobky na potravinárskom veľtrhu ANUGA 2011 v Kolíne nad Rýnom

19-10-2011
V dňoch 8. – 12. októbra 2011 sa v nemeckom Kolíne nad Rýnom konala najvýznamnejšia Medzinárodná potravinárska výstavy ANUGA 2011.

Slovenská republika na veľtrhu PLMA v Holandsku

10-06-2011
V dňoch 24. – 25. mája 2011 sa uskutočnil v Holandsku, v Amsterdame medzinárodný odborný veľtrh v oblasti súkromných značiek tovarov „PLMA – World of Private Label“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na DANUBIUS GASTRO 2011

08-04-2011
V dňoch 20. - 23. januára 2011 sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky konal v INCHEBA EXPO Bratislava už 18. medzinárodný veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO.


AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Dotazník pre potravinárov
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood