Facebook Statistics
Značka Kvality


Kalendár veľtrhov a výstav 2014

06-02-2014
aktualizované 22.5.2014

Kalendár veľtrhov a výstav 2013

06-02-2013
aktualizovaný 26.8.2013

Štátny tajomník Štefan Adam slávnostne odovzdal ďalšie ocenenia Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLD

29-01-2013
Foto: Štátny tajomník Štefan Adam slávnostne odovzdal  ďalšie ocenenia Značka kvality SK a Značka kvality SK GOLDZNAČKA KVALITY SK sa odovzdáva od roku 2004, tradične pri slávnostných príležitostiach. Nebolo tomu inak ani počas veľtrhu Danubius Gastro 2013, ktorý sa konal v dňoch 24.- 27. január 2013 v Bratislave na Inchebe.


Výrobky Značky kvality SK na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012

15-03-2012
Foto: Výrobky Značky kvality SK  na medzinárodnom veľtrhu SALIMA 2012V dňoch 28.-2.3.2012 sa v Českej republike v Brne uskutočnil v poradí už 28. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. ktorý má už takmer štyridsať ročnú tradíciu.

Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012

27-01-2012
Foto: Slávnostné odovzdávanie nových ocenení ZNAČKA KVALITY SK  pri príležitosti konania 19. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2012Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v roku 2004 zahájilo Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ZNAČKA KVALITY SK s cieľom upriamiť pozornosť slovenských spotrebiteľov na kvalitné domáce potraviny.

Slovenské výrobky na potravinárskom veľtrhu ANUGA 2011 v Kolíne nad Rýnom

19-10-2011
V dňoch 8. – 12. októbra 2011 sa v nemeckom Kolíne nad Rýnom konala najvýznamnejšia Medzinárodná potravinárska výstavy ANUGA 2011.

Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Projekty podporované z fondov EÚ
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood