Facebook Statistics
Značka Kvality

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na DANUBIUS GASTRO 2011

08-04-2011
V dňoch 20. - 23. januára 2011 sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky konal v INCHEBA EXPO Bratislava už 18. medzinárodný veľtrh gastronómie DANUBIUS GASTRO.


Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood