Facebook Statistics
Preskočiť na obsah...

Výzva na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

21-12-2016

 
č. IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Oprava indexu investičnej účinnosti pre výzvu IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

Aktualizácia č.1 zo dňa 13.2.2017 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)