Facebook Statistics
Značka Kvality

Infekčné a parazitárne choroby zvierat

05-02-2018

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní 6. ročníka medzinárodnej konferencie Infekčné a parazitárne choroby zvierat, ktorý sa uskutoční 13. 9. - 14. 9. 2018Košiciach. Konferencia je organizovaná UVLF Košice, ŠVPS SR, Komorou veterinárnych lekárov SR a NKB EFSA v SR. Konferencia je zaradená do celoživotného vzdelávania členov Komory veterinárnych lekárov.

Zameranie konferencie

1. infekčné a parazitárne ochorenia farmových, spoločenských a voľne žijúcich zvierat
2. nové a novo sa objavujúce patogény infekčných chorôb a parazitóz
3. moderné trendy v epizootológii a diagnostike infekčných a parazitárnych chorôb
4. varia (asanácia prostredia, vakcinácia, legislatíva, liečebné postupy a pod.)

Účastnícky poplatok

  Registrácia do 31. 5. 2018 Registrácia od 1. 6. do 30. 6. 2018
Účastník 80,- €  100,- €
Doktorand 60,- € 80,- €

 

V priloženom súbore „I. cirkulár - Infekčné a parazitárne choroby zvierat“ nájdete podrobnejšie informácie.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)Harmonogram ministra
AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačky
Farmársky manuál SPP 2023 - 2027
Značka kvality
Školský program
Agromapy
Dotazník pre potravinárov
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
PRH 2021-2027
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood