Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu člena DR Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik

30-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik sa uskutoční dňa 06. septembra 2022 o 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli doručené 2 žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Menný zoznam uchádzačov pozvaných na výberové konanie (v abecednom poradí):               

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.
Ing. Michal Urban