Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu člena DR Národný žrebčín „Topoľčianky" štátny podnik

30-08-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik sa uskutoční dňa 06. septembra 2022 o 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky boli doručené 2 žiadosti uchádzačov o zaradenie do výberového konania. Menný zoznam uchádzačov pozvaných na výberové konanie (v abecednom poradí):               

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc. CV
Ing. Michal Urban CV

AGROpodcast Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nahlasovanie zásob komodít
Kalkulačka SPP 2023 – 2027
Agromapy
EÚ-štrukturálne a investičné fondy
Operačný program Kvalita životného prostredia 2014-2020
Značka kvality
EFSA – Temporary FC logo_socials
Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2022
INTERREG V-A SK-CZ
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko
Program cezhraničnej spolupráce na programe Interreg V-A Slovensko-Madarsko
Bestslovakfood