Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu člena DR Závodisko, š.p.

30-08-2022

​Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p. sa uskutoční dňa 06. septembra 2022 o 09.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Závodisko, š.p.

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bola v stanovenej lehote doručená jedna žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania a to:

Ing. Ivan Pavlík, PhD.