Facebook Statistics

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

01-06-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky sa uskutoční dňa 8. júna 2022 od 08.00 hod., verejné vypočutie uchádzača bude prebiehať od 10.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, v zasadacej miestnosti č. dv. 161 na 1. poschodí. Verejného vypočutia sa môže zúčastniť odborná i laická verejnosť podľa kapacitných možností služobného úradu. Verejnosť môže sledovať živé vysielanie z verejného vypočutia uchádzačov na facebookovej stránke Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a položiť uchádzačovi otázky prostredníctvom aplikácie slido.com.  Prístupové kódy pre položenie otázok uchádzačovi budú zverejnené pred začiatkom výberového konania. Otázky musia byť v súlade s pravidlami slušnosti a dodržiavania etiky.

Ing. Martin Polovka, PhD.