Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu a členov DR Hydromeliorácie, štátny podnik

13-04-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 o 09.00 hod. a na funkciu člena dozornej rady Hydromeliorácie, štátny podnik sa uskutoční dňa 20. apríla 2022 od 09.30 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave. 

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

JUDr. Cvetana Kučerková

 

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

 

prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
Ing. Marián Šulák
Mgr. Peter Vician