Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu a členov DR Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

13-04-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik sa uskutoční dňa 19. apríla 2022 o 09.00 hod. a na funkciu člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik sa uskutoční dňa 19. apríla 2022 od 09.30 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave. 

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Ing. Zlata Smolková

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

Ing. Pavol Harmaniak
Ing. Albín Karcol
JUDr. Marek Morochovič
Mgr. Zuzana Obertová
Mgr. Peter Vician