Facebook Statistics
Značka Kvality

Výberové konanie

Informácia k výberovému konaniu na funkciu predsedu a členov DR LESY Slovenskej republiky, štány podnik

04-03-2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky týmto oznamuje, že výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa uskutoční dňa 8. marca 2022 o 09.30 hod. a na funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa uskutoční dňa 9. marca 2022 o 09.00 hod. v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Bratislave.

Zoznam členov výberovej komisie

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu predsedu dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bolo doručených 5 žiadostí uchádzačov o zaradenie do výberového konania, jeden uchádzač neskôr vzal svoju žiadosť späť. Ostatní štyria prihlásení uchádzači splnili podmienky a požiadavky pre zaradenie do výberového konania. Menný zoznam uchádzačov pozvaných na výberové konanie (v abecednom poradí):

Mgr. Ing. Štefan Čeľovský  
JUDr. Marek Morochovič  
Ing. Milan Ovseník  
Ing. Vladimír Piskun  

 

Zoznam uchádzačov na výberové konanie na funkciu člena dozornej rady LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bolo doručených 8 žiadostí uchádzačov o zaradenie do výberového konania, jeden uchádzač neskôr vzal svoju žiadosť späť. Ostatní siedmi prihlásení uchádzači splnili podmienky a požiadavky pre zaradenie do výberového konania. Menný zoznam uchádzačov pozvaných na výberové konanie (v abecednom poradí):

Mgr. Ing. Štefan Čeľovský  
Prof. Ing. Ján Holécy, CSc.  
Ing. Juraj Kurucár  
Ing. Milan Lešták  
JUDr. Marek Morochovič  
Mgr. et Mgr. Pavol Šmondrk, PhD.  
Ing. Adrián Weiszer